Сейчас в Даугавпилсе

DS/2021/9, „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK6 „Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”

Последний раз информация обновлена 09.07.2021, 13:09
Номер идентификации:
DS/2021/9
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils siltumtīkli
Дата публикации:
09.07.2021
Срок подачи:
09.08.2021 10:00:00
Прикрепленные файлы:

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533,  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK6 „Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”.

  1. Iepirkuma priekšmets - Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK6 „Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2021/9.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski (e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv), atsūtīt pa pastu (adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401) vai iesniegt personīgi PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kab. (ja iespējams) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz  plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00 līdz 2021.gada 9.augusta plkst.10.00. Piedāvājums pa pastu vai personīgi (ja iespējams) jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK6 „Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”, neatvērt līdz 2021.gada 9.augusta plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskā uzdevuma prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tālr. 29244349, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.