Сейчас в Даугавпилсе

DS/2020/7, „Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 11:10
Номер идентификации:
DS/2020/7
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils siltumtīkli
Поставщик:
SIA "REGTAIM"
Дата публикации:
03.07.2020
Срок подачи:
27.07.2020 10:00:00
purchase_winners:

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, rīkotajā iepirkumā „Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2020/7, 1., 2. un 3.lotē par uzvarētāju atzīta un Līguma slēgšanas tiesības 2020.gada 5.augustā piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “REGTAIM”, reģistrācijas Nr.40103329469, juridiskā adrese: Mārsila iela 8, Ogre, Ogres novads, LV-5001, ar kopējo līguma summu 79 500,00 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro nulle centi) bez PVN (1.lote (Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde) – 26 400,00 EUR bez PVN, 2.lote („Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde”) - 26 600,00 EUR bez PVN, 3.lote („Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”) - 26 500,00 EUR bez PVN).

Iepirkuma ietvaros tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REGTAIM” un piešķirt Līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde” (1.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde”; 2.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde”; 3.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”).

 

  1. Iepirkuma priekšmets – Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde (1.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde”; 2.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde”; 3.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”).
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/7.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2020.gada 27.jūlija plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde” (1.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde” un/vai 2.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408  TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde” un/vai 3.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”), neatvērt līdz 2020.gada 27.jūlija plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tel. 29244349;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.