Сейчас в Даугавпилсе

DŪ-2019/17, “Reaģenta fosfora atdalīšanai notekūdeņos piegāde”

Последний раз информация обновлена 15.01.2020, 15:58
Номер идентификации:
DŪ-2019/17
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils ūdens
Цена договора в EUR без PVN:
48000 €
Поставщик:
KEMIRA OYJ
Kontaktpersona:
Jūlija Meinerte
Дата публикации:
08.11.2019
Срок подачи:
02.12.2019
purchase_winners:

KEMIRA OYJ

Прикрепленные файлы:

Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/17

Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.

Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena. 

Iepirkuma priekšmets: reaģents fosfora atdalīšanai notekūdeņos (turpmāk – prece, preces) piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma prasībām (5.pielikums).

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24000000 -4 “Ķīmiskie produkti”

Paredzamā līgumcena: 48 000.00 EUR (bez PVN).

Izpildītājam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana ar visām tehniskajā specifikācijā norādītām pozīcijām.

Piegādes vieta – Daugavas iela 32, Daugavpilī, Latvijā.

Iepirkuma līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā preču piegādes kopējā vērtība. Jebkurā gadījumā līgums darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas.