Сейчас в Даугавпилсе

DŪ-2019/16, "Elektroenerģijas iegāde 2020. gadam"

Последний раз информация обновлена 05.06.2020, 11:43
Номер идентификации:
DŪ-2019/16
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils ūdens
Цена договора в EUR без PVN:
349472 €
Поставщик:
SIA "Ignitis Latvija
Kontaktpersona:
Jūlija Meinerte
Дата публикации:
03.10.2019
Срок подачи:
25.10.2019 10:00:00
purchase_winners:

SIA "Ignitis Latvija"

Прикрепленные файлы:

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/16

1.2. Pasūtītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

1.3. Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis +371 65407512.

1.4. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena

1.5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

1.7. Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2. Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām.

2.1.Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas iegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (pielikums) un līguma par elektroenerģijas tirdzniecību (4.pielikums) prasībām.

2.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09310000-5 Elektrība

2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.4. Paredzamā līgumcena – 357 128.29 EUR (bez PVN).

2.5. Piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republikā.

2.6. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 (viens) gads – no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.