Сейчас в Даугавпилсе

DŪ-2019/13, "Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste"

Последний раз информация обновлена 31.07.2019, 15:30
Номер идентификации:
DŪ-2019/13
Статус закупки:
Прерван
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.
Дата публикации:
30.07.2019
Срок подачи:
14.08.2019 10:00:00
Прикрепленные файлы:
 1. Vispārīgā informācija

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr. 41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Kontaktpersonas par iepirkuma norisi - iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte

e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv

tālrunis 65407512, fakss 65425547

 1. Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām
  • Iepirkuma priekšmets: Aizņēmuma līguma slēgšana (pārkreditēšana) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)
  • CPV kods: 66100000-1 - Banku un investīciju pakalpojumi
  • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

 3. Informācija par iepirkumu:

  • Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā daugavpils.udens.lv – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā www.daugavpils.lv
  • Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
  • Lūdzam ņemt vērā, ka paredzamajā līgumcenā ir uzrādīts esošā aizdevuma apmērs, neiekļaujot kredītiestādes līguma projektā un cenrādī paredzētos izdevumus.