Сейчас в Даугавпилсе

DŪ-2019/11, “Fasondaļu, uzmavu un adapteru ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai iegāde”

Последний раз информация обновлена 08.08.2019, 14:21
Номер идентификации:
DŪ-2019/11
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils ūdens
Цена договора в EUR без PVN:
39560 €
Поставщик:
SIA "Ed&Ko", SIA "DZELME D"
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.
Дата публикации:
23.07.2019
Срок подачи:
07.08.2019 09:00:00
purchase_winners:

1. iepirkuma daļa - SIA "Ed&Ko"

2. iepirkuma daļa - SIA "Ed&Ko"

3. iepirkuma daļa - SIA "DZELME D"

Прикрепленные файлы:

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/11
 • Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.  
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

 • Iepirkuma priekšmets: fasondaļu, uzmavu un adapteru ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai (turpmāk – prece, preces) iegāde.

CPV kodi:

44160000-9 Cauruļvadi, cauruļvadu līnijas, caurules, apvalki, un saistīti izstrādājumi.

44130000-0 Kanalizācijas šahtas.

42131145-4 Pretvārsti.

44164310-3 Caurules un veidgabali.

 • Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
  • iepirkuma daļa – Fasondaļas, uzmavas, adapteri (ūdensvadam).
  • iepirkuma daļa -Uzmavas, pārejas, trejgabali, līkumi, noslēgtapas un citi veidgabali un papildus materiāli kanalizācijas sistēmai.
  • iepirkuma daļa - Santehniskie materiāli iekšējiem ūdensapgādes tīkliem
 • Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai visām iepirkuma daļām.
 • Pretendenta piedāvājums par katru iepirkuma daļu iesniedzams atsevišķi.
 • Paredzamā līgumcena: 39 560,00 EUR (bez PVN)
  • iepirkuma daļai – 19 000,00 EUR (bez PVN);
  • iepirkuma daļai – 14 080,00 EUR (bez PVN);
  • iepirkuma daļai – 6 480,00 EUR (bez PVN).
 • Pakalpojuma sniegšanas vieta – tehniskajā specifikācijā norādīto preču noliktava Daugavpilī, Latvijā.
 • Līguma darbības termiņš – 12 mēneši.
 • Fasondaļu, uzmavu un adapteru (ūdensvadam) iegāde veicama saskaņā ar attiecīgajā iepirkumu daļā norādīto iepirkuma priekšmetu (2.2.punkts) un iepirkuma līguma prasībām (4.pielikums).
 • Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču iegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču iegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no Paredzamās līgumcenas, t.i.:
  • iepirkuma daļai – 1 900,00 EUR (bez PVN);
  • iepirkuma daļai – 1 408,00 EUR (bez PVN);
  • iepirkuma daļai – 648,00 EUR (bez PVN).

3.      Informācija par iepirkumu

 • Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā daugavpils.udens.lv – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.