Сейчас в Даугавпилсе

DS/2019/16, „Aizbīdņu piegāde Siltumcentrālei Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”

Последний раз информация обновлена 19.07.2019, 14:01
Номер идентификации:
DS/2019/16
Статус закупки:
Прекращено без результата
Тип закупок:
Открытый конкурс
Заказчик:
Daugavpils siltumtīkli
Kontaktpersona:
Iepirkumu speciāliste
Дата публикации:
27.06.2019
Срок подачи:
12.07.2019 00:00:00
Прикрепленные файлы:

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Aizbīdņu piegāde Siltumcentrālei Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets – „Aizbīdņu piegāde Siltumcentrālei Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/16.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 12.jūlija plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no    12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Aizbīdņu piegāde Siltumcentrālei Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, neatvērt līdz 2019.gada 12.jūlija plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, 20044461;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

*******************************************************

2019.gada 12.jūlijā 

 Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludināja iepirkumu “Aizbīdņu piegāde Siltumcentrālei Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2019/16. Iepirkumu komisija 2019.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu slēgt iepirkumu bez rezultātiem, jo Iepirkumā noteiktajā laikā un kārtībā netika iesniegts neviens piedāvājums.