Сейчас в Даугавпилсе

“Tautas tērpu izgatavošana Latviešu kultūras centra vajadzībām 2018. gadā”

Последний раз информация обновлена 09.06.2023, 14:33
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”
Дата публикации:
28.03.2018
Прикрепленные файлы:

LĒMUMS

                                                                       

1.   Iepirkuma procedūras veids

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums.

(Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz

EUR 10 000,00 bez  PVN)

2.               Datums, kad paziņojums ievietots internetā

28.02.2018. –  Informatīvs paziņojums potenciālajiem pretendentiem Latviešu kultūras centra mājas lapā (www.vienibasnams.lv) un Daugavpils domes mājas lapā (www.daugavpils.lv)

3.   Pasūtītājs

Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”, Rīgas  ielā 22a, Daugavpils, LV-5401, reģ. Nr. 90000077556

4.   Līguma priekšmets

“Tautas tērpu izgatavošana Latviešu kultūras centra vajadzībām 2018. gadā”

5. Pretendenta iesniedzamie dokumenti

Finanšu-tehniskais piedāvājums atbilstoši pielikumā Nr.2 norādītajai formai

6.               Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu par vienību kopsummu

7.     7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

Līdz 2018. gada 05. martam, plkst. 10.00 uz e-pastu: centrs@apollo.lv

8.     Iesniegtie

piedāvājumi- pretendenta nosaukums, piedāvātā cena EUR bez PVN par pakalpojumu

SIA “Tautas tērpu centrs “Senā klēts””, reģ. nr. LV40003361391, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050;

EUR 9983,05 bez PVN

 

 

 

9.               Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu

SIA “Tautas tērpu centrs “Senā klēts””, reģ. nr. LV40003361391

Līgumcena - EUR 9983,05 bez PVN

 

 

 

 

Lēmumu sagatavoja LKC vadītājas vietniece                                   

Sandra Maskaļova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!