Сейчас в Даугавпилсе

„Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskās grāmatas un daiļliteratūra”

Последний раз информация обновлена 25.11.2020, 13:42
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils 10.vidusskola
Дата публикации:
22.03.2018
Прикрепленные файлы:

2018.gada 22.martā

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. D10VSK 2018/1N

Tirgus izpēte „Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskās grāmatas un daiļliteratūra”

 

                                                                                                  

 1. Pasūtītājs

Daugavpils 10.vidusskola

Tautas ielā 11, Daugavpilī, LV-5404

Tālruņi: 65432507, 65476148

Fakss: 65432507

e-pasts: viktorija43@inbox.lv

Kontaktpersona: Viktorija Gordeņa

 

2.Iepirkuma priekšmeta apraksts

Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodisko grāmatu un daiļliteratūras cenu izpēte.

 

 1. Piedāvājumu var iesniegt

pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Tautas ielā 11, Daugavpilī, kancelejā līdz 2018.gada 29.martam plkst. 16:00.

 

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš: no 10.04.2018. līdz 31.12.2018.

 

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • finanšu piedāvājums (2.pielikums). Cena jānorāda EUR ar PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas (piegādes izmaksas).
 • Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv., www.daugavpils.lv

 

 

 

Daugavpils 10.vidusskolas bibliotekāre                                            Viktorija Gordeņa

 

 

 

                                                                                                                                     

 

      1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ______________________________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________

tālr., fakss___________________________ e-pasts_______________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskās grāmatas un daiļliteratūra” D10VSK 2018/1N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. ____________________________________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, datums