Сейчас в Даугавпилсе

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas formas volejbola nodaļai papildus piegāde

Последний раз информация обновлена 25.11.2020, 15:50
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Дата публикации:
26.03.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Metodiķe Jevgeņija Dedele, tālr. 26355583,

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas formas volejbola nodaļai papildus piegāde;
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 1625.00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 30.aprīlis.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 27.martam, plkst.15.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

  1.pielikums

 

 

Tehniskā specifikācija

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas formas volejbola nodaļai papildus piegāde;

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 30.aprīlis

Piegāde: bezmaksas

 

Nr.

Nosaukums

ERREA Volejbola forma zēniem

Mērvienība

p.k.

1.

Volejbola forma zēniem

 

 

ERREA Volejbola forma zēniem

28 kompl.

2.

Volejbola forma meitenēm

 

 

 

ERREA Volejbola forma meitemēm

48 kompl.

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                    J. Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam papildus piegādāt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas formu volejbola nodaļai par šādu cenu:

 

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents,

Reģ.Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

p.k.

1.

Īsā spēles forma

 

 

 

1.

Volejbola forma zēniem

 

 

ERREA Volejbola forma zēniem

28 kompl.

 

2.

Volejbola forma meitenēm

 

 

 

ERREA Volejbola forma meitemēm

48 kompl.

 

                                                                                      Kopā:

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 30.aprīļim;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums