Сейчас в Даугавпилсе

“Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde”

Последний раз информация обновлена 25.11.2020, 15:50
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Дата публикации:
26.03.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības  ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" dārzkopības iecirkņa darbu vadītājs Jurijs Jevsikovs, tālrunis: 29964079, e-pasts: jurijs.jevsikovs@labiekartosana.lv

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: dārzkopības tehnikas iegāde ar mērķi nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijas sakoptu vidi.
 2. Līguma izpildes termiņš: 30 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
 3. Piegādājamo preču apraksts: pielikumā (tehniskā specifikācija).

 

 1. Iepirkums sadalīts daļās:
  • daļa „Pašgājēja mauriņa pļaujmašīnu iegāde un piegāde”;
  • daļa „Krūmgriežu iegāde un piegāde”;
  • 3.daļa “Lapu pūtēja iegāde un piegāde”;
  • 4.daļa “Motorzāģu iegāde un piegāde”.
  • 5.daļa “Zemes urbšanas iekārtas iegāde un piegāde”.

 

 1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām, piedāvājot attiecīgās iepirkuma daļas visas pozīcijas. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus.
 2. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
 3. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumus Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un ievērojot tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
 4. Piedāvājums iesniedzams līdz gada 29.martam plkst.11:00. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā, vai elektroniski skenētajā veidā sūtot uz e-pasta adresi: aleksandrs.birjukovs@labiekartosana.lv

 

 1. Citi nosacījumi:

10.1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, piegādes izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

10.2. Iepirkuma procedūrā drīkst piedalīties LR Komercreģistrā reģistrētas un atbilstošā ārvalstu reģistrā reģistrētas fiziskās, juridiskās personas vai personu apvienības;

10.2.1. Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz;

10.2.2. ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.

10.2.3. Pretendentam iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim jābūt veiksmīga pieredze tādu pašu vai līdzīgu pakalpojumu sniegšanā.

10.2.4. Darbu apmaksas veids: 100% pēcapmaksa 45 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

 

A.Birjukovs, 65424090

aleksandrs.birjukovs@labiekartosana.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.pielikums aptaujā par līguma

piešķiršanas tiesībām

Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde”

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”,

1. Pasažieru iela 6, Daugavpils,                                                                                             LV-5401, Latvija

 

 

 

                                                                                                  

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMā

 

,,Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde”

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties uzaicinājumā ,,Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde”.
 2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.
 3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā

aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par

uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

 1. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.
 2. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)


2.pielikums aptaujā par līguma

piešķiršanas tiesībām

Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde”

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

,,Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde

 

1.         Uzdevums:

            Ar pārdevēja rīcībā esošu darba spēku un tehnisko aprīkojumu nodrošināt dārzkopības tehnikas piegādi pasūtītājam (1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī) atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

 

 1. Darba apjomi:

 

2.1.

Pašgājēja mauriņa pļaujmašīna=4 gab.

 Tehniskie parametri

2.1.1.

Dzinēja ražotājs

Briggs&Stratton vai analogs

2.1.2.

Minimāla jauda/Dzinēja tilpums

Ne mazāk kā 3.3 kW/195 cm3

2.1.3.

Piedziņas sistēma

Pašgājējs. Ātrumam automātiski jāpielāgojas lietotāja kustības ātrumam.

2.1.4.

Ātrums, km/h

 Ne mazāk kā 4 km/h

2.1.5.

Pļaušanas metodes

savākšana grozā, mulčēšana, izmešana uz sāniem vai aizmugurē

2.1.6.

Zāles groza veids

auduma,  ne lielāks kā 80 lit.

2.1.7.

Pļaušanas platums,cm

53

2.1.8.

Pļaušanas augstuma soļi

 6

2.1.9.

Pļaušanas augstums, mm

diapazonā no 28 līdz 92

2.1.10.

Riteņi (P/A)

ne mazāk kā 200/280mm

2.1.11.

Skaņas līmenis dB (A)

Ne vairāk kā 96 dB (A)

2.1.12.

Pļaušanas mehānisms (materiāls)

tērauds

2.1.13.

Svars, kg

Ne vairāk kā 41 kg

2.1.14.

Piederumi

mulčēšanas komplekts

 

 

2.2.

Krūmgriezis=2 gab.

 Tehniskie parametri

2.2.1.

Cilindra tilpums, cm³

Ne mazāk kā 57

2.2.2.

Izejas jauda, kW/ZS

Ne mazāk kā 2,16 kW

2.2.3.

Degvielas tvertnes tilpums, ml

Ne mazāk kā 800

2.2.4.

Vibrācijas līmenis priekš./ aizm.rokturis, m/s²

Ne vairāk kā 2,8 / 3,6 m/s²

2.2.5.

Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss

Ne vairāk kā 102 dB (A)

2.2.6.

Svars (bez griešanas mehānisma), kg

Ne vairāk kā 10,2

2.2.7.

Minimālā komplektācija

Uzkabe, zāles asmens, zāģa asmens, trimmera galva, aizsargs

 

 

 

2.3.

Lapu pūtējs Stihl vai analogs=1 gab.

 Tehniskie parametri

2.3.1.

Dzinēja tilpums, cm³

Ne mazāk kā 63.3

2.3.2.

Izejas jauda, kW/ZS

Ne mazāk kā 3,05 kW/ 4.15 ZS

2.3.3.

Maksimāla gaisa plūsma m3/h

1290 m3/h

2.3.4.

Skaņas līmenis

Ne vairāk kā 100 dB (A)

2.3.5.

Maksimālais gaisa plūsmas ātrums m/sek

104,6 m/sek

2.3.6.

Komplektā

plakanais uzgalis

2.3.7.

Svars, kg

Ne vairāk kā 11,0 kg

 

 

2.4.1.

Motorzāģis=2 gab.

 Tehniskie parametri

2.4.1.1.

Cilindra tilpums, cm³

Ne mazāk kā 58 cm3

2.4.1.2.

Izejas jauda, kW

Ne mazāk kā 3.32 kW/4.52 ZS

2.4.1.3.

Sliedes garums, cm

43-45

2.4.1.4.

Ķēdes solis

1,5 mm 3/8 64 zobi

2.4.1.5.

Metālu sakausējuma karteris

Jābūt

2.4.1.6.

Pašregulējoša ķēdes eļļošanas sistēma

Jābūt

2.4.1.7.

Ķēdes bremze

Jābūt

2.4.1.8.

Elektroniska aizdedzes sistēma

Jābūt

2.4.1.9.

Viegla piekļuve gaisa filtram un aizdedzes svecei

Jābūt

2.4.1.10.

Vibrācijas līmenis rokturiem (P/A), m/s²

Ne lielāks kā 4,5/4,5

2.4.1.11.

Svars, kg

Ne lielāks kā 6,2 kg

 

2.4.2.

Motorzāģis ar virspusē novietotu rokturi=1 gab.

 Tehniskie parametri

2.4.2.1.

Cilindra tilpums, cm³

Ne mazāk kā 35,0 cm3

2.4.2.2.

Izejas jauda, kW

Ne mazāk kā 1.40 kW/2.04 ZS

2.4.2.3.

Sliedes garums, cm

29-31

2.4.2.4.

Ķēdes solis

1,3 mm 3/8 47 zobi

2.4.2.5.

Metālu sakausējuma karteris

Jābūt

2.4.2.6.

Paregulējoša ķēdes eļļošanas sistēma

Jābūt

2.4.2.7.

Ķēdes bremze

Jābūt

2.4.2.8.

Elektroniska aizdedzes sistēma

Jābūt

2.4.2.9.

Viegla piekļuve gaisa filtram un aizdedzes svecei

Jābūt

2.4.2.10.

Vibrācijas līmenis rokturiem (P/A), m/s²

Ne lielāks kā 4,5/4,5

2.4.2.11.

Svars, kg

Ne lielāks kā 3,2 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Zemes urbšanas iekārta =1 gab.

 Tehniskie parametri

2.5.1.

Dzinēja tilpums, cm3

No 70 līdz 75

2.5.2.

Degvielas tips

benzīna

2.5.3.

Ārkārtas aizsargbremze

Jābūt

2.5.4.

Komplektā ir 4 (četri) urbji 200mm, 250mm, 300mm, 400mm

Jābūt

 

 1. Garantijas noteikumi

 

 • Garantija ir Pretendenta apliecinājums, ka prece vai tās sastāvdaļa garantijas laikā saglabās tās tehniskajā dokumentācijā norādītās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Pretendents uzņemas uz sava rēķina veikt preces remontu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu preci saskaņā ar šiem garantijas noteikumiem.
 • Par nepieciešamību veikt garantijas remontu Pasūtītājs paziņo Pretendentam pa telefonu, e-pastu vai faksu. Paziņojumu pieteikšanai un garantijas remonta veikšanai tiek noteikts šāds darba laiks – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Pretendenta speciālists ierodas preces ekspluatācijas vietā un veic bojājumu diagnostiku darba laikā, 24(divdesmit četrās) stundās no paziņojuma saņemšanas brīža.
 • Pretendents garantijas remontu veic telpās, kurās Pasūtītājs preci lieto. Ja tas nav iespējams, vai ja Pasūtītājs to nevēlas, Pretendents uz sava rēķina veic preču transportēšanu un remontu citur. Ja bojājumi netiek novērsti 10(desmit) kalendāro darba dienu laikā, Pretendents, saskaņojot ar Pasūtītāju, uz sava rēķina veic bojātās preces apmaiņu vai aizstāšanu uz remonta laiku ar tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība tehniskajai specifikācijai.
 • Ja preces garantijas remonts no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav izpildīts šajos garantijas noteikumos noteiktajā termiņā, Pasūtītājs pieprasa zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, kad Pretendents ir rakstveidā vienojies ar Pasūtītāju par termiņa pagarinājumu.
 • Par preces bojājumu tiek uzskatīta arī Preces nestabila darbība.
 • Garantijas laiks tiek skaitīts no preču piegādes brīža.
 • Katra garantijas remonta izpilde tiek apliecināta ar Pretendenta un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju parakstītu dokumentu, kurā tiek norādīta bojātā prece vai nekvalitatīvs pakalpojums, bojājuma raksturs, problēmas pieteikšanas datums un laiks un preces remonta vai pakalpojuma sākotnējās kvalitātes nodrošināšanas pabeigšanas datums un laiks.

 

 1. Minētās tehnikas piegādes izpildes termiņš – 30 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

 

 1. Minētās tehnikas obligātās prasības (visām iepirkuma daļām):
  • nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas;
  • nav atradusies lietošanā vai demonstrācijā;
  • atbilst Eiropas direktīvām un Eiropas standartu prasībām.

 

____________________

 

dārzkopības iecirkņa

darbu vadītājs J.Jevsikovs

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   3.pielikums aptaujā par līguma

piešķiršanas tiesībām

Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde”

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

 

,,Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde

 

Kam:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents:

 

            Piedāvājam piegādāt  dārzkopības tehniku saskaņā ar uzaicinājuma ,,Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde” tehniskās specifikācijas prasībām.

 

                        1.daļa “Pašgājēja mauriņa pļaujmašīnu iegāde un piegāde*:

 

Nr.p.k.

Preces raksturojums

Pretendenta piedāvātie tehniskie parametri

1.

Pašgājēja mauriņa pļaujmašīna (daudzums 4 gab.)

_______________ (ierakstīt markas un ražotāja nosaukumu)

1.1

Dzinēja ražotājs

 

1.2

Minimāla jauda/Dzinēja tilpums

 

1.3

Piedziņas sistēma

 

1.4

Ātrums, km/h

 

1.5

Pļaušanas metodes

 

1.6

Zāles groza veids

 

1.7

Pļaušanas platums,cm

 

1.8

Pļaušanas augstuma soļi

 

1.9

Pļaušanas augstums, mm

 

1.10

Riteņi (P/A)

 

1.11

Skaņas līmenis dB (A)

 

1.12

Pļaušanas mehānisms (materiāls)

 

1.13.

Svars, kg

 

1.14.

Piederumi

 

 

 

 

      2.daļa “Krūmgrieža iegāde un piegāde*:

 

 

Nr.p.k.

Preces raksturojums

Pretendenta piedāvātie tehniskie parametri

2.

Krūmgriezis (daudzums 2 gab.)

_______________ (ierakstīt markas un ražotāja nosaukumu)

2.1

Cilindra tilpums, cm³

 

2.2

Izejas jauda, kW/ZS

 

2.3

Degvielas tvertnes tilpums, ml

 

2.4

Vibrācijas līmenis priekš./ aizm.rokturis, m/s²

 

2.5

Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss

 

2.6

Svars (bez griešanas mehānisma), kg

 

2.7

Minimālā komplektācija

 

 

 

    

 

3.daļa “Lapu putēja iegāde un piegāde*:

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Preces raksturojums

Pretendenta piedāvātie tehniskie parametri

3.

Lapu pūtējs (daudzums 1 gab.)

_______________ (ierakstīt markas un ražotāja nosaukumu)

3.1.

Dzinēja tilpums, cm³

 

3.2.

Izejas jauda, kW/ZS

 

3.3.

Maksimāla gaisa plūsma m3/h

 

3.4.

Skaņas līmenis

 

3.5.

Maksimālais gaisa plūsmas ātrums m/sek

 

3.6.

Komplektā

 

3.7.

Svars, kg

 

 

 

 

 

 

4.daļa “Motorzāģu iegāde un piegāde*:

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Preces raksturojums

Pretendenta piedāvātie tehniskie parametri

4.1.

Motorzāģis (daudzums 2 gab.)

_______________ (ierakstīt markas un ražotāja nosaukumu)

4.1.1.

Cilindra tilpums, cm³

 

4.1.2.

Izejas jauda, kW

 

4.1.3.

Sliedes garums, cm

 

4.1.4.

Ķēdes solis

 

4.1.5.

Metālu sakausējuma karteris

 

4.1.6.

Pašregulējoša ķēdes eļļošanas sistēma

 

4.1.7.

Ķēdes bremze

 

4.1.8.

Elektroniska aizdedzes sistēma

 

4.1.9.

Viegla piekļuve gaisa filtram un aizdedzes svecei

 

4.1.10.

Vibrācijas līmenis rokturiem (P/A), m/s²

 

4.1.11.

Svars, kg

 

4.2.

Motorzāģis ar virspusē novietotu rokturi (daudzums 1 gab.)

_______________ (ierakstīt markas un ražotāja nosaukumu)

4.2.1.

Cilindra tilpums, cm³

 

4.2.2.

Izejas jauda, kW

 

4.2.3.

Sliedes garums, cm

 

4.2.4.

Ķēdes solis

 

4.2.5.

Metālu sakausējuma karteris

 

4.2.6.

Paregulējoša ķēdes eļļošanas sistēma

 

4.2.7.

Ķēdes bremze

 

4.2.8.

Elektroniska aizdedzes sistēma

 

4.2.9.

Viegla piekļuve gaisa filtram un aizdedzes svecei

 

4.2.10.

Vibrācijas līmenis rokturiem (P/A), m/s²

 

4.2.11.

Svars, kg

 

 

 

 

 

 

5.daļaZemes urbšanas iekārta iegāde un piegāde*:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Preces raksturojums

Pretendenta piedāvātie tehniskie parametri

5.

Zemes urbšanas iekārta (daudzums 1 gab.)

_______________ (ierakstīt markas un ražotāja nosaukumu)

5.1.

Dzinēja tilpums, cm3

 

5.2.

Degvielas tips

 

5.3.

Ārkārtas aizsargbremze

 

5.4.

Komplektā ir 4 (četri) urbji 200mm, 250mm, 300mm, 400mm

 

 

* Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām  vai visām iepirkuma daļām

 

 

 

Garantijas noteikumi

 

 

 

 • Garantija ir Pretendenta apliecinājums, ka prece vai tās sastāvdaļa garantijas laikā saglabās tās tehniskajā dokumentācijā norādītās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Pretendents uzņemas uz sava rēķina veikt preces remontu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu preci saskaņā ar šiem garantijas noteikumiem.
 • Par nepieciešamību veikt garantijas remontu Pasūtītājs paziņo Pretendentam pa telefonu, e-pastu vai faksu. Paziņojumu pieteikšanai un garantijas remonta veikšanai tiek noteikts šāds darba laiks – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Pretendenta speciālists ierodas preces ekspluatācijas vietā un veic bojājumu diagnostiku darba laikā, 24 (divdesmit četrās) stundās no paziņojuma saņemšanas brīža.
 • Pretendents garantijas remontu veic telpās, kurās Pasūtītājs preci lieto. Ja tas nav iespējams, vai ja Pasūtītājs to nevēlas, Pretendents uz sava rēķina veic preču transportēšanu un remontu citur. Ja bojājumi netiek novērsti 10(desmit) kalendāro darba dienu laikā, Pretendents, saskaņojot ar Pasūtītāju, uz sava rēķina veic bojātās preces apmaiņu vai aizstāšanu uz remonta laiku ar tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība tehniskajai specifikācijai.
 • Ja preces garantijas remonts no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav izpildīts šajos garantijas noteikumos noteiktajā termiņā, Pasūtītājs pieprasa zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, kad Pretendents ir rakstveidā vienojies ar Pasūtītāju par termiņa pagarinājumu.
 • Par preces bojājumu tiek uzskatīta arī Preces nestabila darbība.
 • Garantijas laiks tiek skaitīts no preču piegādes brīža.
 • Katra garantijas remonta izpilde tiek apliecināta ar Pretendenta un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju parakstītu dokumentu, kurā tiek norādīta bojātā prece vai nekvalitatīvs pakalpojums, bojājuma raksturs, problēmas pieteikšanas datums un laiks un preces remonta vai pakalpojuma sākotnējās kvalitātes nodrošināšanas pabeigšanas datums un laiks.

 

Apņemamies nodrošināt minētās tehnikas piegādi 30 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Apliecinām, ka piedāvātās dārzkopības tehnikas precēs nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas. Tehnika nav atradusies lietošanā vai demonstrācijā, atbilst Eiropas direktīvām un Eiropas standartu prasībām.

 

Vārds,uzvārds, (amats)

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pielikums aptaujā par līguma

piešķiršanas tiesībām

Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde”

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

 

Pretendents:

 

 

 

Reģ.Nr., adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

 

Datums:

 

 

Bankas rekvizīti:

 

            Piedāvājam veikt dārzkopības tehnikas piegādi saskaņā ar uzaicinājuma ,,Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde” tehniskās specifikācijas nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Mērv.

Vienas vienības cena (EUR), bez PVN

Daudzums

Izmaksas kopā (EUR), bez PVN

1.

Pašgājēja mauriņa pļaujmašīnu iegāde un piegāde”

gab.

4

 

 

2.

Krūmgriežu iegāde un piegāde

gab.

2

 

 

3.

Lapu pūtēja iegāde un piegāde

gab.

1

 

 

4.

Motorzāģu iegāde un piegāde

gab.

3

 

 

5.

Zemes urbšanas iekārtas iegāde un piegāde

gab.

1

 

 

Izmaksas kopā (EUR), bez PVN

 

PVN 21 %

 

Pavisam kopā, EUR

 

* Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām  vai visām iepirkuma daļām

 

-Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa,

 peļņa, piegādes izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

 

-Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

-Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā

aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš

- Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

                ________________________________

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

5.pielikums aptaujā par līguma

piešķiršanas tiesībām

Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde”

 

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību "Labiekārtošana-D"

1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401

 

 1. Pretendenta nosaukums:___________________________________________________________

Reģistrēts Komercreģistrā ar Nr.:______________________________________________________

 

 

Apliecinām, ka mums iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir veiksmīga pieredze tādu pašu vai līdzīgu pakalpojumu sniegšanā:

 

 

Nr.p.k.

Līguma darbības termiņš

Līguma priekšmeta īss apraksts (preces nosaukums, apjoms, summa EUR bez PVN)

Pakalpojumu saņēmējs, kontaktpersona,

tālrunis

1.

 

 

 

   2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

 

 

 

 

Paraksts:__________________________

 

Vārds, uzvārds:_____________________

 

Amats:____________________________

 

 

 

Apliecinājums sagatavots un parakstīts 201__. gada ___. ______________