Сейчас в Даугавпилсе

Papildus piegāde Daugavpils BJSS volejbola nodaļas formai

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Дата публикации:
27.03.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Metodiķe Jevgeņija Dedele, tālr. 26355583,

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 1. Iepirkuma priekšmets: Papildus piegāde Daugavpils BJSS volejbola nodaļas formai;
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 1965.00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 30.aprīlis.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 29.martam, plkst.12.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

  1.pielikums

 

 

Tehniskā specifikācija

Veicamā darba uzdevumi: papildus piegāde Daugavpils BJSS volejbola nodaļas formai;

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 30.aprīlis

Piegāde: bezmaksas

 

Nr.

Nosaukums

ERREA Volejbola forma zēniem

Mērvienība

p.k.

1.

Volejbola forma zēniem

 

 

ERREA Volejbola forma zēniem

Volejbola forma ir paredzēta volejbola sporta nodarbībām un sacensībām. 100 % poliestera audums. Audumam jābūt augstas kvalitātes, elpojošam, vieglam, izturīgam. Precēm jāatbilst specifikācijai pievienotajiem attēliem un krāsām: PANTONE 2945C un PANTONE 282C.

 

28 kompl.

2.

Volejbola forma meitenēm

 

 

 

ERREA Volejbola forma meitemēm

Volejbola forma ir paredzēta volejbola sporta nodarbībām un sacensībām. 100 % poliestera audums. Audumam jābūt augstas kvalitātes, elpojošam, vieglam, izturīgam. Precēm jāatbilst specifikācijai pievienotajiem attēliem un krāsām: PANTONE 2945C un PANTONE 282C.

 

48 kompl.

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                    J. Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam papildus piegādāt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas formu volejbola nodaļai par šādu cenu:

 

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents,

Reģ.Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

p.k.

1.

Īsā spēles forma

 

 

 

1.

Volejbola forma zēniem

 

 

ERREA Volejbola forma zēniem

Volejbola forma ir paredzēta volejbola sporta nodarbībām un sacensībām. 100 % poliestera audums. Audumam jābūt augstas kvalitātes, elpojošam, vieglam, izturīgam. Precēm jāatbilst specifikācijai pievienotajiem attēliem un krāsām: PANTONE 2945C un PANTONE 282C.

 

28 kompl.

 

2.

Volejbola forma meitenēm

 

 

 

ERREA Volejbola forma meitemēm

Volejbola forma ir paredzēta volejbola sporta nodarbībām un sacensībām. 100 % poliestera audums. Audumam jābūt augstas kvalitātes, elpojošam, vieglam, izturīgam. Precēm jāatbilst specifikācijai pievienotajiem attēliem un krāsām: PANTONE 2945C un PANTONE 282C.

 

48 kompl.

 

                                                                                      Kopā:

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 30.aprīļim;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums