Сейчас в Даугавпилсе

“Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””

Последний раз информация обновлена 10.08.2020, 17:23
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Дата публикации:
08.06.2018
Прикрепленные файлы:

1.      Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

Adrese

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr.

90001998587

Kontaktpersona

Saimniecības sektora vadītājs Valērijs Loginovs, tālrunis: +371 654 40919, +371 29639315; e-pasts: valerijs.loginovs@socd.lv

Faksa nr.

+371 654 40930

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena,

Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis – mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana, kas atbilst ziņojumā noteiktajām prasībām, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”.
 2. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 9143,00 (ar PVN).
 3. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 06.2018.
 4. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 5. Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā:
  • pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.
 6. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
  • pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
  • pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
  • pretendents nav iesniedzis šī ziņojuma 8.punktā pieprasītos dokumentus;
  • pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā ziņojumā minētajām prasībām.
 7. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai zemsliekšņa iepirkumā:
  • pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai (oriģināls), kuram pievieno pilnvaras oriģinālā eksemplāru – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona.
  • ja piedāvājumu un līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
 8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst ziņojumā minētajām prasībām.
  • Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība:
   • Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kas saņēmis augstāko punktu skaitu saskaņā ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas pēc sekojošas formulas:

S=P1+P2, kur:

S – kopējais iegūtais punktu skaits;

P1 – novērtējamo kritēriju iegūtais punktu skaits tabulā Nr.1;

P2 – novērtējamo kritēriju iegūtais punktu skaits tabulā Nr.2.

 • Mobilo sakaru kvalitātes un  pakalpojumu  pieejamības  rādītāju  vērtēšanas  kritērijiem (tabula Nr.1) punkti tiek aprēķināti sekojoši:

Kritērijiem: no 1 līdz 8 – maksimālo punktu skaitu saņem kandidāts, kurš iesniedzis  kritērijam lielāko rādītāju. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu katram kritērijam nosaka pēc formulas:

Punktu skaits = (kandidāta rādītājs/lielākais rādītājs) X maksimālais punktu skaits.

Kritērijiem: no 10 līdz 18 – maksimālo punktu skaitu saņem kandidāts, kurš iesniedzis kritērijam mazāko rādītāju. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu katram kritērijam nosaka pēc formulas:

Punktu skaits = mazākais rādītājs/kandidāta rādītājs X maksimālais punktu skaits.

 • Finanšu piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.2) punkti tiek aprēķināti sekojoši:

Maksimālo punktu skaitu saņem Kandidāts, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu katram kritērijam nosaka pēc formulas:

Punktu skaits = zemākā piedāvāta cena / kandidāta piedāvātā cena X maksimālais punktu skaits.

 1. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā socd.lv.
 2. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 18.jūnijam plkst.10:00, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, 1.kab. (pie sekretāres), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: ”Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””.
  • Atsūtot ar paroli aizsargāto un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu-piedāvājumu uz e-pastu: socd@socd.lv. Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no faila 2018.gada 18.jūnijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:30 (uz e-pastu: cimoska@socd.lv).
 3. Tehniskā specifikācija (apjomi):
  • Mobilo sakaru kvalitātes un pakalpojumu pieejamības rādītāju vērtēšanas kritēriji (P1) tabula Nr.1

Nr.

p.k.

Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu

skaits

 

Tehnisko rādītāju vērtēšanas kritēriji

 

Balss pārraides pakalpojumu un interneta pakalpojumu kvalitāte

 

1

4G (LTE) tīkla pārklājums pilsētās (pieejamība % no veiktajiem mērījumiem)

3

 

2

4G (LTE) tīkla pārklājums lauku apvidos (pieejamība % no veiktajiem mērījumiem)¹

2

 

3

Vidējais lejupielādes ātrums Latvijā Mbiti/s¹

2

 

4

Vidējais lejupielādes ātrums Daugavpilī Mbiti/s¹

3

 

5

Pieslēguma lejupielādes ātrums ≥10Mbiti/s Latvijā (% no mērījumu skaita) ¹

3

 

6

Pieslēguma augšupielādes ātrums ≥10Mbiti/s Latvijā (% no mērījumu skaita) ¹

3

 

7

Vidējais augšuplādes ātrums Daugavpilī Mbit/sek ¹

3

 

8

Runas pārraides kvalitāte (balles) ¹

1

 

     9

Vidējais pakešu zuduma koeficients procentos¹

Datu pārraides tehnoloģija 3G

2

 

 

10

Datu pārraides tehnoloģija 4G

3

 

 

11

Vidējais latentums milisekundēs¹

Datu pārraides tehnoloģija 3G

2

 

 

12

Datu pārraides tehnoloģija 4G

3

 

 

13

Vidējā trīce milisekundēs¹

Datu pārraides tehnoloģija 3G

2

 

 

14

Datu pārraides tehnoloģija 4G

3

 

 

15

Vidējais savienošanas laiks (sekundes) ¹

1

 

 

16

Nesekmīgo zvanu savienojumu skaits (%)¹

1

 

 

17

Nesekmīgo īsziņu savienojumu koeficients (%)¹

1

 

 

18

Vidējais īsziņas piegādes laiks (sekundes) ¹

1

 

 

P1

Kopā maksimālais punktu skaits

39

 

               

 

1 Nolikuma 1. Tabulas 1. - 18. punktā norādītos tehnisko rādītāju vērtēšanas kritēriju datus komisija pārbaudīs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā internetā publicētajā elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā par 2017. gadu (https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/KVALITATESPARSKATS2017publ.pdf), ņemot vērā SPRK veiktos kvalitātes mērījumu datus.

 

 • Finanšu piedāvājuma vērtēšanas kritēriji (P2) tabula Nr. 2

 

Nr.

p.k.

Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu

skaits

Mobilā tīkla pieslēgumi

 

 

SARUNU PAMATA TARIFS (par 1 minūti)

 

 

Lokālie zvani:

 

1

Savstarpējie zvani (starp pasūtītāja darbinieku pieslēgumiem)

10

2

Uz "LMT" tīklu

10

3

Uz "Tele2" tīklu

10

4

Uz "Bite Latvija" tīklu

10

5

Uz fiksēto sakaru tīkliem Latvijā

10

6

Uz izziņu dienestiem (1180, 1187, 1188, 1189)

5

 

Starptautiskie zvani:

 

7

Uz Baltiju (Lietuva, Igaunija)

5

8

Uz Eiropas Ekonomikas zonu

5

9

Uz NVS

2

 

Zvana saņemšana viesabonēšanas režīmā:

 

10

Baltijā (Lietuva, Igaunija)

3

11

Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

3

12

NVS

2

 

Izejošais zvans uz Latviju viesabonēšanas režīmā:

 

13

Baltijā (Lietuva, Igaunija)

3

14

Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

3

15

NVS

2

 

ĪSZIŅU TARIFS (par 1 īsziņu)

 

16

Savstarpējās īsziņas (starp pasūtītāja darbinieku pieslēgumiem)

10

17

Uz "LMT" tīklu

10

18

Uz "Tele2" tīklu

10

19

Uz "Bite Latvija" tīklu

10

20

Uz Eiropas Ekonomikas zonu

5

21

MMS (multi mediju ziņa)

5

22

No Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

3

 

BALSS PIESLĒGUMA MĒNEŠA MAKSA (1 pieslēgumam)

 

23

Pieslēguma abonēšanas maksa (mēnesī)

25

 

PAPILDPAKALPOJUMA MĒNEŠA MAKSA (1 pieslēgumam)

 

24

Maksa par veikto zvanu ikmēneša sarunu sarakstu (elektroniskā formā)

5

25

Papildus maksa par līdzsavienojumu un konferences zvanu (abonēšana

mēnesī)

 

5

26

Numura noteicēja abonēšanas maksa (mēnesī)

5

 

DATU PĀRRAIDE TELEFONĀ UN DATORĀ (1 pieslēgumam,

GSM, UMTS un LTE tīklos):

 

 

Datu pārraides mēneša maksa izmantošanai ar telefonu:

 

27

Maksa par datu pārraidi telefonā, pretendenta tīklā (vismaz 400MB, bez ātruma ierobežojuma) (mēnesī)

 

3

28

Maksa par datu pārraidi telefonā, pretendenta tīklā (vismaz 1 GB, bez

ātruma ierobežojuma) (mēnesī)

3

29

Maksa par neierobežota apjoma datu pārraidi telefonā, pretendenta tīklā

3

 

Maksa par datu pārraidi ar datu iekārtu:

 

30

Maksa par datu pārraidi ar modemu, pretendenta tīklā (vismaz 10 GB, bez ātruma ierobežojuma) (mēnesī)

 

5

Automatizēts īsziņu izsūtīšanas risinājums*

 

31

Risinājuma abonēšanas maksa (eur/mēn) (1 gab.)

25

 

Īsziņu tarifs (par 1 īsziņu)

 

32

Uz „LMT” mobilo sakaru tīklu

2

33

Uz „Tele2” mobilo sakaru tīklu

2

34

Uz „Bite Latvija” mobilo sakaru tīklu

2

P2

Kopā maksimālais punktu skaits

221

       

 

*Prasības

1)

Lietojumprogrammas saskarne (API savienojums), izmantojot SMPP (short

message peer to peer protocol).

2)

Izmantojot API savienojumu, saņemt SMS (komandu) un pārsūtīt īsziņas norādītajiem

tālruņa numuriem/adresātiem.

3)

Iespēja nosūtīt SMS uz visiem Latvijas mobilo sakaru operatoru tīkliem.

4)

Masveida SMS izsūtīšana (ātrums vismaz 20 SMS/sekundē).

5)

Adresāta mobilo sakaru operatora noteikšana.

6)

Iespēja noteikt SMS derīguma termiņu.

 

7)

Detalizētas piegādes atskaites.

 

8)

Iespēja noteikt SMS prioritāti (piem., VIP numuriem SMS ir jāpiegādā ar augstāku

prioritāti).

 

9)

Dinamisku sūtītāja adreses izmantošana (piem., noteikt SMS sūtītāju - Uzņēmuma

nosaukumu).

 

10)

Vairāku kodējumu un valodas atbalsts (latviešu, krievu, angļu val.).

 

11)

Vairāku salikto SMS sūtīšana.

 

12)

Iespēja internet vietnē skatīt SMS log failus.

 

       

Piezīme - Automatizēts īsziņu izsūtīšanas pakalpojums tiks nodrošināts, slēdzot atsevišķu līgumu par automatizēto īsziņu izsūtīšanas pakalpojumu tikai pēc dotā pakalpojuma nepieciešamības rašanās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”.

 

Ziņojums sagatavots 08.06.2018.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:                                                                               V.Loginovs

 

Komisijas locekļi:                                                                                         T.Jurāne

 

                                                                                                         L.Gadzāne

                                                                                                                   

                                                                                                                    K.Cimoška

 

                                                                                                                    O.Lavrinoviča

                                                                                                                   

                                                                                                                    D.Umbraško

                                                                                                                   

 

 

 

1.Pielikums

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS zemsliekšņa iepirkumā

 “mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””

 

Pretendents

 

Reģistrācijas nr.

 

Adrese

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr. un e-pasts

 

Bankas nosaukums

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

 

 1. piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Mobilo sakaru pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””.
 2. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus;
 3. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
 4. apliecina, ka piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā (socd.lv).
 5. piedāvā nodrošināt mobilo sakaru pakalpojumus Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” atbilstoši tehniskai specifikācijai par šādu cenu:

 

Mobilo sakaru kvalitātes un pakalpojumu pieejamības rādītāju vērtēšanas kritēriji (P1)

TABULA NR.1

 

Nr.

p.k.

Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji

Piedāvājums

 

Tehnisko rādītāju vērtēšanas kritēriji

 

Balss pārraides pakalpojumu un interneta pakalpojumu kvalitāte

 

1

4G (LTE) tīkla pārklājums pilsētās (pieejamība % no veiktajiem mērījumiem)

 

 

2

4G (LTE) tīkla pārklājums lauku apvidos (pieejamība % no veiktajiem mērījumiem)¹

 

 

3

Vidējais lejupielādes ātrums Latvijā Mbiti/s¹

 

 

4

Vidējais lejupielādes ātrums Daugavpilī Mbiti/s¹

 

 

5

Pieslēguma lejupielādes ātrums ≥10Mbiti/s Latvijā (% no mērījumu skaita) ¹

 

 

6

Pieslēguma augšupielādes ātrums ≥10Mbiti/s Latvijā (% no mērījumu skaita) ¹

 

 

7

Vidējais augšuplādes ātrums Daugavpilī Mbit/sek ¹

 

 

8

Runas pārraides kvalitāte (balles) ¹

 

 

    9

Vidējais pakešu zuduma koeficients procentos¹

Datu pārraides tehnoloģija 3G

 

 

 

10

Datu pārraides tehnoloģija 4G

 

 

 

11

Vidējais latentums milisekundēs¹

Datu pārraides tehnoloģija 3G

 

 

 

12

Datu pārraides tehnoloģija 4G

 

 

 

13

Vidējā trīce milisekundēs¹

Datu pārraides tehnoloģija 3G

 

 

 

14

Datu pārraides tehnoloģija 4G

 

 

 

15

Vidējais savienošanas laiks (sekundes) ¹

 

 

 

16

Nesekmīgo zvanu savienojumu skaits (%)¹

 

 

 

17

Nesekmīgo īsziņu savienojumu koeficients (%)¹

 

 

 

18

Vidējais īsziņas piegādes laiks (sekundes) ¹

 

 

               

 

Finanšu piedāvājums vērtēšanas kritēriji (P2)

TABULA NR.2

 

Nr.

p.k.

Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji

Piedāvājums

Mobilā tīkla pieslēgumi

 

 

SARUNU PAMATA TARIFS (par 1 minūti)

 

 

Lokālie zvani:

 

1

Savstarpējie zvani (starp pasūtītāja darbinieku pieslēgumiem)

10

2

Uz "LMT" tīklu

10

3

Uz "Tele2" tīklu

10

4

Uz "Bite Latvija" tīklu

10

5

Uz fiksēto sakaru tīkliem Latvijā

10

6

Uz izziņu dienestiem (1180, 1187, 1188, 1189)

5

 

Starptautiskie zvani:

 

7

Uz Baltiju (Lietuva, Igaunija)

5

8

Uz Eiropas Ekonomikas zonu

5

9

Uz NVS

2

 

Zvana saņemšana viesabonēšanas režīmā:

 

10

Baltijā (Lietuva, Igaunija)

3

11

Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

3

12

NVS

2

 

Izejošais zvans uz Latviju viesabonēšanas režīmā:

 

13

Baltijā (Lietuva, Igaunija)

3

14

Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

3

15

NVS

2

 

ĪSZIŅU TARIFS (par 1 īsziņu)

 

16

Savstarpējās īsziņas (starp pasūtītāja darbinieku pieslēgumiem)

10

17

Uz "LMT" tīklu

10

18

Uz "Tele2" tīklu

10

19

Uz "Bite Latvija" tīklu

10

20

Uz Eiropas Ekonomikas zonu

5

21

MMS (multi mediju ziņa)

5

22

No Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

3

 

BALSS PIESLĒGUMA MĒNEŠA MAKSA (1 pieslēgumam)

 

23

Pieslēguma abonēšanas maksa (mēnesī)

25

 

PAPILDPAKALPOJUMA MĒNEŠA MAKSA (1 pieslēgumam)

 

24

Maksa par veikto zvanu ikmēneša sarunu sarakstu (elektroniskā formā)

5

25

Papildus maksa par līdzsavienojumu un konferences zvanu (abonēšana

mēnesī)

 

5

26

Numura noteicēja abonēšanas maksa (mēnesī)

5

 

DATU PĀRRAIDE TELEFONĀ UN DATORĀ (1 pieslēgumam,

GSM, UMTS un LTE tīklos):

 

 

Datu pārraides mēneša maksa izmantošanai ar telefonu:

 

27

Maksa par datu pārraidi telefonā, pretendenta tīklā (vismaz 400MB, bez ātruma ierobežojuma) (mēnesī)

 

3

28

Maksa par datu pārraidi telefonā, pretendenta tīklā (vismaz 1 GB, bez

ātruma ierobežojuma) (mēnesī)

3

29

Maksa par neierobežota apjoma datu pārraidi telefonā, pretendenta tīklā

3

 

Maksa par datu pārraidi ar datu iekārtu:

 

30

Maksa par datu pārraidi ar modemu, pretendenta tīklā (vismaz 10 GB, bez ātruma ierobežojuma) (mēnesī)

 

5

Automatizēts īsziņu izsūtīšanas risinājums*

 

31

Risinājuma abonēšanas maksa (eur/mēn) (1 gab.)

25

 

Īsziņu tarifs (par 1 īsziņu)

 

32

Uz „LMT” mobilo sakaru tīklu

2

33

Uz „Tele2” mobilo sakaru tīklu

2

34

Uz „Bite Latvija” mobilo sakaru tīklu

2

       

 

*Prasības

1)

Lietojumprogrammas saskarne (API savienojums), izmantojot SMPP (short

message peer to peer protocol).

2)

Izmantojot API savienojumu, saņemt SMS (komandu) un pārsūtīt īsziņas norādītajiem

tālruņa numuriem/adresātiem.

3)

Iespēja nosūtīt SMS uz visiem Latvijas mobilo sakaru operatoru tīkliem.

4)

Masveida SMS izsūtīšana (ātrums vismaz 20 SMS/sekundē).

5)

Adresāta mobilo sakaru operatora noteikšana.

6)

Iespēja noteikt SMS derīguma termiņu.

7)

Detalizētas piegādes atskaites.

8)

Iespēja noteikt SMS prioritāti (piem., VIP numuriem SMS ir jāpiegādā ar augstāku

prioritāti).

9)

Dinamisku sūtītāja adreses izmantošana (piem., noteikt SMS sūtītāju - Uzņēmuma

nosaukumu).

10)

Vairāku kodējumu un valodas atbalsts (latviešu, krievu, angļu val.).

11)

Vairāku salikto SMS sūtīšana.

12)

Iespēja internet vietnē skatīt SMS log failus.

     

 

 

 

 

 

Garantējam Jums:

 • Sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

Mēs apliecinām, ka:

 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
 • Nodrošināsim konfidencialitāti un apņemamies neizpaust informāciju, kas var tikt iegūta līguma izpildes laikā par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbību un izdotajiem dokumentiem.

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.  

Ar šo mēs apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Drošais elektroniskais paraksts

ir/nav

Datums

 

Zīmogs

 

    * Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds