Сейчас в Даугавпилсе

„Saimniecības preču piegāde Latgales zoodārzam Nr2”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs”
Дата публикации:
06.07.2018
Прикрепленные файлы:

Pasūtītājs:
 
Pasūtītāja nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” Adrese Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 Reģistrācijas Nr 90000705874 Kontaktpersona tehniskos jautājumos Irina Aleksejeva, mob. 29756017 Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos Aivars Rimicāns, mob. 28389563, e-pasts: tycoon4@inbox.lv
 
2. Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču piegāde Latgales zoodārzam Nr2. 3. Paredzamā līgumcena:  Atkarīga no iesniegtā piedāvājuma. 4. Samaksas kārtība: Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta sastādītās  tāmes saņemšanas. 5. Iepirkuma nosacījumi: Precīzs preču apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskajā specifikācijā noteiktās preces. Pēc pasūtījuma saņemšanas preces būs jāpiegādā 2 nedēļu laikā no līguma apstiprināšanas dienas. Vai vajadzības gadījumā piegāde iespējama ar pasūtītāja transportu 6. Līguma izpildes termiņš (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):  - līdz tiek izlietota līguma summa vai  - līdz jauna iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts komersants 7. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas administratīvā teritorija. 8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; - Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija; - Iepirkuma procedūrā piedalās pasūtītāja izvēlētie pretendenti (slēgts konkurss)  9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai       2.  Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums):
 2 no 6
 
- Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām; - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli. 10. Piedāvājuma izvēles kritēriji: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu 11. Piedāvājums iesniedzams: - Līdz 2018.gada 17.jūlija, plkst.17.00 pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 pa pastu vai - Līdz 2018.gada 17.jūlija, plkst.17.00 elektroniski uz norādītās kontaktpersonas e-pastu. 12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:  3 darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas. Paziņojums par rezultātiem būs sniegts telefoniski un/vai elektroniski. PIELIKUMĀ: 1. Tehniskā specifikācija; 2. Pieteikums dalībai aptaujā; 3. Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.