Šobrīd Daugavpilī

Tradicionālā kultūra

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.07.2021, 17:56

Daugavpilī regulāri tiek rīkoti pasākumi, kas veltīti dažādu tautu tradicionālās kultūras mantojuma izkopšanai un popularizēšanai, kā arī prasmju apgūšanai. Vienlīdz liela nozīme tiek piešķirta gan latviešu, gan mazākumtautību kolektīvu darbībai un aktivitātēm, īpaši veicinot to sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Tradicionālās kultūras kolektīvi ir neatņemama pilsētas pasākumu sastāvdaļa, ik reizi apliecinot, ka Daugavpils pilsētā ir unikāls kultūras mantojums un etniskais sastāvs. Rīkotie kultūras pasākumi apliecina pašvaldības un iedzīvotāju ieinteresētību veiksmīgā starpkultūru komunikācijā un integrācijā, nodrošinot visu tautību tradicionālās kultūras prasmju, tradīciju un mantojuma saglabāšanu un nodošanu tālākām paaudzēm.

Pilsētā (kultūras centros un kultūras biedrībās) darbojas deviņi tradicionālās kultūras amatiermākslas kolektīvi, kuru mērķis ir izkopt savas tautas tradicionālās kultūras vērtības, popularizēt tās, attīstīt un nodot nākamajām paaudzēm. Latviešu tradicionālās kultūras kolektīvi jau tradicionāli iekļaujas dziesmu un deju svētku procesā, dažādās aktivitātēs un festivālos, bet mazākumtautību kolektīviem metodiskais atbalsts ir pieejams salīdzinoši nesen. Lai veicinātu mazākumtautību kolektīvu iekļaušanos kopējā tautas tradīciju izkopšanā, nostiprināšanā un nodošanā tālākām paaudzēm, ir nepieciešams veicināt viņu pašapziņu un izpratni par savas tautas tradīcijām un īpatnībām. Visi minētie kolektīvi saņem LNKC mērķdotāciju, kas apliecina to, ka visi kolektīvi piedalās dziesmu un deju svētku procesā, svētku un starpsvētku posma pasākumos.

Informācija apkopota pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumam.