Šobrīd Daugavpilī

Par kristīgām vērtībām M. Rotko mākslas centrā Kultūras ziņas

626
Par kristīgām vērtībām M. Rotko mākslas centrā

28. oktobrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā ar pieciem izstāžu projektiem sākās Ziemas izstāžu sezona. Kopš izstādes atklāšanas Daugavpils pilsētas Domē tika saņemtas vairākas sūdzības saistībā ar atsevišķiem izstādes eksponātiem, par kuriem tika pausts viedoklis, ka notiek nepieņemama iejaukšanās sakrālajā telpā un naida pret kristietību propogandēšana.Izvērtējot saņemtos iebildumus un ņemot vērā, ka, saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes preambulā noteikto - Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido […] kristīgās vērtības, kopā ar M. Rotko centra vadītāju M. Čačku tika pieņemts lēmums izņemt konkrētos darbus no ekspozīcijas.  

Pašvaldības darba kārtībā nav jautājuma par M. Rotko centra vadītāja atstādināšanu no amata. Papildus norādām, ka M. Rotko mākslas centrs ir pašvaldības iestāde, kuras funkcijās ir arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem (biļešu pārdošanas), tāpēc ir svarīgi nodrošināt Centra apmeklētāju plūsmu. Ņemot vērā to, kāda rezonanse iedzīvotāju vidū radās sakarā ar iepriekš minēto darbu eksponēšanu, pastāv bažas, vai netiks negatīvi ietekmēta šī apmeklētāju plūsma, kas, savukārt, apdraudētu centra turpmāko darbību.

Gadījumā, ja atsevišķiem iedzīvotājiem vai iedzīvotāju grupām ir vēlme konkrētos izņemtos eksponātus apskatīt un raisīt diskusiju par kristīgām vērtībām Satversmes preambulā - pastāv iespējamība vienoties ar darbu autoru par individuālām personālizstādēm.

Iesniegumi no iedzīvotājiem,

ebreju kopienas,

 reliģisko konfesiju pārstāvjiem.