Šobrīd Daugavpilī

“Ļanok” no Daugavpils ar dejām izrotāja baltkrievu svētkus Rēzeknē Kultūras ziņas

49
“Ļanok” no Daugavpils ar dejām izrotāja baltkrievu svētkus Rēzeknē

Sestdien, 2022.gada 4.jūnijā, Daugavpils pilsētas pašvaldības Baltkrievu kultūras centra un Baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” delegācija apmeklēja Rēzeknes pilsētas nacionālo biedrību kultūras namu, lai atzīmētu Rēzeknes baltkrievu biedrības “Suzorje” 15. gadadienu un tās vārdā nosauktā vokālā ansambļa desmitgadi.

Ilgstošas draudzīgas un saskanīgas attiecības vieno Baltkrievu kultūras centru ar Rēzeknes baltkrieviem. Pirms trim mēnešiem biedrības “Suzorje” projekta ietvaros šeit tika uzņemta liela jauniešu grupa no Rēzeknes, kurus iepazīstināja ar Daugavpils baltkrievu kultūru un tradīcijām.

Šoreiz ar atbildes vizīti uz Rēzekni devās deju ansamblis “Ļanok” un “Uzdim” valdes pārstāvji. Šim ceļojumam bija svinīgs iemesls – biedrības 15. gadadiena un ansambļa desmitgade.

Jau ienākot pilsētas nacionālo biedrību kultūras nama foajē, varēja sajust svētku atmosfēru: pārsteidza skaisti izšūtu baltkrievu roku dvieļu izstāde, biedrības reklāmas stendi, bukletu un drukāto izdevumu pārpilnība.

Jubilejas koncerts, kurā piedalījās Rēzeknes pilsētas pašvaldības amatpersonas, radošie kolektīvi un Latgales baltkrievu biedrības, noritēja ļoti sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē. Savu neatkārtojamo un košo akcentu apsveikumu vācelītē sniedza deju ansamblis “Ļanok”. Kolektīva pirmā uzstāšanās daļa bija veltīta sakrālajam mantojumam - austiem un izšūtiem roku dvieļiem un pārklājiem (divaniem). Otrajā daļā dejotāji aizrāva visus skatītājus ar nebēdnīgu polku un “Padispanju”.

Par koncerta noslēdzošo akordu kļuva tik pazīstamas un populāras, spējošas aizkustināt ikviena baltkrieva dvēseli, dziesmas “Kupaļinka” izpildījums, kas apvienoja visus izpildītājus un skatītājus.

Baltkrievu kultūras centrs izsaka sirsnīgu pateicību biedrības pastāvīgajai vadītājai Ludmilai Stec un Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras nama vadītājai Svetlanai Semeņakai par ražīgu sadarbību, par iespēju atkal tikties ar draugiem un partneriem, pieskarties unikālajai baltkrievu kultūrai un sajust baltkrievu dvēseles bagātību un dāsnumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Marija Pometjko,

Baltkrievu kultūras centra metodiķe