Šobrīd Daugavpilī

Jubilejas Dziesmu svētkos piedalīsies četri Krievu kultūras centra kolektīvi Kultūras ziņas

158
Jubilejas Dziesmu svētkos piedalīsies četri Krievu kultūras centra kolektīvi

21. janvārī Daugavpils Vienības namā notika Latvijas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu un individuālo izpildītāju skate dalībai XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.

Daugavpils Krievu kultūras centru pārstāvēja:

  • folkloras ansamblis “Rusiči” (vadītāja Tatjana Zubkova), kas skatē ieguva 1. pakāpes diplomu ar punktu skaitu 42,75 un individuālā izpildītāja Ludmila Grigorjeva, kas skatē arī ieguva 1. pakāpes diplomu ar punktu skaitu 42,06;
  • Vīru vokālais ansamblis “Vdohnovenije” (vadītāja Regīna Krukovska), folkloras ansamblis “Slavjanka” (vadītāja Jevgeņija Panova) un jauktais koris “Maļinovij zvon” skatē ieguva 2. pakāpes diplomus!

Sirsnīgi apsveicam kolektīvus ar sasniegtajiem rezultātiem un iegūto iespēju būt par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekiem!

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam, to galvenais akcents būs Dziesmu svētku tradīcijas 150 gadu jubileja.

PAR MŪSU UZVARĒTĀJIEM

Ansamblis tika dibināts 1989. gadā, celtnieku Kultūras nama paspārnē, bet lielākā daļa kolektīva radošās dzīves norisinājās Krievu kultūras centra sienās. Ilgu laiku kolektīva dalībniece un soliste bija arī Geroida Bogdanova, kura 1994. gadā kļuva par Krievu kultūras centra vadītāju un vadīja to 25 gadus. Visus šos gadus Tatjana Zubkova bija un paliek kolektīva pastāvīgā vadītāja. Ansambļa koncertmeistars ir akordeonists Almaz Shagapov. Ansambļa repertuārā ir ne tikai krievu tautas, garīgie un paražu muzikālie skaņdarbi un dziesmas, bet arī dziesmas latviešu valodā. Visu šo laiku folkloras kopa “Rusiči” piedalījās visos Krievu kultūras centra rīkotajos koncertos, festivālos un folkloras svinībās, kā arī radošajos ārzemju ceļojumos, sniedzot koncertus Visaginā, Kohtla-Jervē un t.t.

Individuāla izpildītāja Ludmila Grigorjeva ir folkloras ansambļa “Rusiči” dalībniece.

Krievu kultūras centra vokālais vīru ansamblis “Vdohnovenije” dibināts 2007. gadā. Pirmā ansambļa publiskā uzstāšanās notika romanču vakarā Kalkūnes pagastā, pēc tam sekoja neskaitāmas uzstāšanās dažādos svētkos un pasākumos Daugavpilī un visā valstī, kā arī ārzemēs. Kā atzīmē ansambļa dalībnieki, tas kļuva iespējams, pateicoties tam, ka kolektīvs ir dibināts Krievu kultūras centrā, uz šī iestāde nopietni nodarbojas ar katra kolektīva radošās darbības attīstību, palīdzot izvēlēties repertuāru.

Kolektīva repertuārā jau ir vairāk nekā simt dziesmu, tostarp klasiskās, garīgās, kazaku, estrādes, krievu, latviešu un ukraiņu tautas dziesmas. Ansambļa vadītāja un koncertmeistare ir Regīna Krukovska.

Muzikālā kolektīva repertuāra pamatā ir krievu un latviešu tautas dziesmas, kā arī mūsdienu krievu, ukraiņu un baltkrievu autoru populāras dziesmas. Ansamblis “Slavjanka” tika izveidots 1990. gadā, Jevgeņija Panova vada ansambli kopš 1993. gada. Pateicoties aktīvai radošajai darbībai, “Slavjanka” ir labi pazīstama ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām. Ansamblis vairākkārt uzstājies ar koncertiem Rīgā un citās mūsu valsts pilsētās. Ne reizi vien kolektīvs ar koncertprogrammu uzstājies Lietuvas pilsētās Visaginā un Viļņā. 2018. gadā ansamblis “Slavjanka” uzstājās XXVI Vislatvijas dziesmu un deju svētkos Rīgā Vērmanes parkā, mazākumtautību Latvijas vainaga svētkos.

Kolektīva saknes meklējamas vairāk nekā 40 gadu senā pagātnē, kad 1980. gados Daugavpils kultūras namā tika izveidots kara un darba veterānu koris. Diriģenta un mākslinieciskā vadītāja pienākumus veica Pāvels Gončarovs, tieši viņam kora dalībnieki var pateikties par izciliem kopīgiem panākumiem. Koristi veiksmīgi uzstājās vairākos koncertos, festivālos un dažādos kultūras pasākumos. 1988. gadā Latvijā notika pirmais republikas krievu koru festivāls. Žūrija un skatītāji augsti novērtēja kora meistarību un dalībnieku augstās un tīrās balsis. Pēc festivāla rezultātiem koris saņēma visaugstāko apbalvojumu – “GRAND-PRIX”!

1994. gadā kolektīvs turpināja darbu Krievu kultūras centrā ar jauno nosaukumu “Maļinovij zvon”. Kora repertuārā ir krievu tautas melodijas, garīgie un klasiskie darbi, mūsdienu dziesmas, latviešu, baltkrievu un ukraiņu autoru radošie aranžējumi. Diriģenti un kora vadītāji bija Henrihs Gaļickis, bet vēlāk – Vasilijs Kuženko (1931 -2018).

Kopš 2017. gada janvāra Pāvels Gončarovs ir kļuvis par kora diriģentu un māksliniecisko vadītāju, koncertmeistari – Gaļina Vsesvjatskaja, Mariama Istratija, Jūlija Vasiļjeva un tagad Olga Gončarova. Kolektīva vadītājs – Pāvels Gončarovs.

 

Krievu kultūras centra preses relīze