Šobrīd Daugavpilī

J. Kupalas un J. Kolosa 140. gadadienai tiek veltīts bērnu zīmējumu konkurss Kultūras ziņas

200
J. Kupalas un J. Kolosa 140. gadadienai tiek veltīts bērnu zīmējumu konkurss

Daugavpils pilsētas pašvaldības Baltkrievu kultūras centra administrācija aicina pirmsskolas vecuma bērnus un skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā, kas ir veltīts  baltkrievu klasiķu Jankas Kupalas un Jakuba Kolosa 140. gadu jubilejai. Pēc konkursa rezultātiem 2022. gada 30. jūnijā notiks uzvarētāju apbalvošana un labāko darbu izstāde.

Nolikums par bērnu zīmējumu konkursa “Baltkrievu literatūras klasiku Jankas Kupalas un Jakuba Kolosa 140. gadadienai” norisi

Konkursa mērķi:

  1. Veicināt redzesloka paplašināšanu, palielināt interesi par Baltkrievijas literatūru un kultūru.
  2. Radošās domāšanas un potenciāla attīstība jaunākajai paaudzei.
  3. Ilustrēta materiāla sagatavošana zīmējumu izstādei.

Mērķauditorija: Vecuma grupas: 6-9 gadi, 10-12 gadi, 13-16 gadi.

Konkursa norises laiks:

  1. Zīmējumu konkursa izsludināšana pēc J. Kupalas un J. Kolosa daiļdarbiem – 2022. gada 02. maijā.
  2. Zīmējumu iesniegšana: Baltkrievu kultūras centrā (Alejas iela 68-1A, Daugavpils, LV-5401) – līdz 2022. gada 31. maijam.
  3. Konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana – 2022. gada 30. jūnijā.

Konkursa darbu prasības:

Konkursa dalībai tiek pieņemti zīmējumu oriģināli, kas atbilst tematikai, izpildīti uz papīra jebkurā grafiskajā tehnikā. Darba formāts – A3 vai A4.. Zīmējuma otrā pusē salasāmi jānorāda: autora vārds, uzvārds, vecums; jūsu darba nosaukums - pamatojoties uz to, kāds darbs un kāds autors: J. Kupala vai J. Kolos; kā arī skolas vai pirmsskolas iestādes nosaukums; skolotāja vai vecāka vārds, uzvārds un kontakttālrunis.

Rezultātu paziņošana:

Ar žūrijas lēmumu, katrā vecuma grupā tiks noteikti konkursa uzvarētāji, kuri saņems diplomus un balvas par I vietu, II vietu un III vietu, kā arī Grand Prix. Visi zīmējumu konkursa dalībnieki tiks apbalvoti ar pateicības vēstulēm. Konkursa zīmējumi tiks prezentēti izstādē Baltkrievu kultūras centrā, kā arī online. 

Īpašie noteikumi:

Autors, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, piekrīt izmantot viņa darbu ilustratīvi un izstādes nolūkiem, publikācijās, masu medijos u.t.t.. Iesniegtie konkursa zīmējumi autoriem netiek atgriezti. Autortiesību aizsardzība tiek garantēta. Konkursa organizatoriem un žūrijas locekļiem ir tiesības piešķirt speciālās balvas konkursantu veicināšanai.

Konkursa organizatori: Daugavpils pilsētas pašvaldības Baltkrievu kultūras centrs.

Kontakti: Projekta koordinatore – Marija Pometjko (tel.:. +371 2811969;

+ 371 654 24695; marija.pometjko@inbox.lv )