Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils iesniedza pieteikumu konkursā par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu Kultūras ziņas

631
Daugavpils iesniedza pieteikumu konkursā par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu

4.aprīlī Kultūras ministrijā iesniegts Daugavpils gala atlases pieteikums Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursam. Tas ir 18 mēnešu darba rezultāts, kura izstrādē Daugavpils pilsēta sadarbojās ar Rēzeknes pilsētu un Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadiem.

Pieteikuma vadmotīvs ir Lingua Franca: meklēt, radīt, runāt. Tas ir mūsu redzējums par to, ka māksla un kultūra ir kopīgā valoda, ko nepieciešams meklēt un radīt, kuras galvenās iezīmes jāievij sarunās, lai risinātu mūsdienu laikmetam raksturīgos izaicinājumus. Kopīga kultūras valoda ir mūsu ceļš dažādu vides un sociālo jautājumu risināšanai, ilgtspēju un iekļaušanu izvēloties par caurviju vērtībām.

Mūsu programmas kopējo stāstu veido 5 daļas: Pieturzīmes: vietrade pilsētā un dabā; Burti un zilbes: nākotnes tilti; Vārdi: klusums, troksnis un jēga; Teikumi: es mantoju, es novērtēju, es protu, es jaunu radu; Stāsti: es saprotu tevi. 100 mākslas un kultūras notikumi iesaistīs un kopā ļaus darboties ap 1000 māksliniekiem no visas pasaules, Eiropas, Latvijas un Latgales. Te, Daugavpilī un Latgalē, uzplauks vēl spožāk rozā ugunspuķes toņos katras novada pašvaldības pagalms, iela, ceļs, kas bagātinās esošās kultūrvietas ar jauniem notikumiem, ar jaunām dimensijām kultūras ceļa kartē.

Pieteikumu izstrādāja Rīcības grupa: Diāna Soldāne, pieteikuma izstrādes koordinatore; Māris Čačka, kultūras un mākslas programmas mākslinieciskais vadītājs; Inga Belousa, ilgtspējas nodrošināšanas koordinatore; Jorens Dobkevičs, sabiedrības iesaistes koordinators; Olga Tolmačova, starptautiskās komunikācijas speciāliste; Jeļena Dedele, komunikācijas speciāliste; Mudīte Kiseļova, reģionālās sadarbības koordinatore un Vita Viļevko, izstrādes asistente. Kultūras un mākslas programmas kuratori ir Krista Burāne, Mārtiņš Eihe, Mārtiņš Eņģelis, Ieva Johansson, Gundega Laiviņa, Gita Lancere, Valentīns Petjko, Inga Šteimane, Sarmīte Teivāne un Lauma Žubule. Pieteikumu izstrādājām ciešā sadarbībā ar Latgales pašvaldību kultūras un radošā sektora pārstāvjiem, sabiedriskajām organizācijām, valsts un starptautisko iestāžu pārstāvjiem, kā arī iedzīvotājiem un mūsu atbalstītājiem visā pasaulē.

Gala atlases pieteikums tika veidots papildinot, pilnveidojot un pārstrādājot mūsu priekšatlases pieteikumu, kurš tika izstrādāts 2021.gada pirmajā pusē un kura izstrādē sadarbojāmies ar Vizionārās kultūras fondu, domnīcu Culture Lab  un Latvijas Kultūras akadēmiju.

Konkursa nākamais posms ir pieteikuma aizstāvēšana, kas ietvers žūrijas delegācijas vizīti Daugavpilī 5.maijā un pieteikuma prezentāciju 9.maijā Rīgā. Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula ieguvēja Latvijā tiks paziņota preses konferencē 10.maijā. Aicinām sekot mūsu aktivitātēm mūsu mājas lapā www.daugavpils2027.eu un sociālajos tīklos.

Pieteikuma izstrādi finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds – VKKF un AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi projekta "Daugavpils pieteikuma izstrāde konkursa “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” otrajai kārtai" ietvaros.

Lēmumu par līdzdalību konkursā “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” Daugavpils pilsētas dome pieņēma 2020.gadā ar mērķi vairot Daugavpils starptautisko atpazīstamību Eiropā, īstenojot projektus, kuros ne tikai iesaistīts plašs starptautisko partneru loks, bet arī kuri veltīti tēmām, kas ir aktuālas visā Eiropā. Pilsēta apņēmās īstenot drosmīgas, inovatīvas idejas kultūras un citās jomās sadarbībā ar dažādu kopienu pārstāvjiem, ar uzņēmēju un apkārtnes novadu un pilsētu atbalstu, plaši iesaistīt iedzīvotājus pieteikuma sagatavošanā, attīstīt pilsētvides labiekārtošanu, aktualizēt sociālos un vides jautājumus ar kultūras palīdzību. 2021. gada jūlijā tika aizstāvēts konkursa 1.kārtas  pieteikums un Daugavpils tika izvirzīta dalībai gala atlasē.

Papildu informācija:
Diāna Soldāne
pieteikuma “Daugavpils 2027” izstrādes koordinatore
tālr. 28378679, e-pasts: diana.soldane@daugavpils.lv
www.daugavpils2027.eu
www.facebook.com/daugavpils2027