Šobrīd Daugavpilī

Ar EEZ grantu atbalstu turpināsies iespēja veidot mākslas un kultūras piedāvājumu Kultūras ziņas

151
Ar EEZ grantu atbalstu turpināsies iespēja veidot mākslas un kultūras piedāvājumu

Kultūras ministrija (KM) 4. janvārī izsludinājusi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” otro atlases kārtu ar kopējo pieejamo finansējumu 1 276 941 eiro.

Konkursam varēs  pieteikties līdz 2022. gada 7. martam plkst. 23.59, pieteikumu elektroniska dokumenta formā nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv vai izmantojot KM oficiālo e-adresi.

EEZ grantu atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā.

Ar EEZ grantu atbalstu projektu ietvaros tiks radīts jauns kultūras saturs, regulāri pieejamas profesionālās laikmetīgās mākslas norises, kas taps kopradē ar donorvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) partneriem. Tāpat tiks atbalstītas auditorijas attīstību veicinošas aktivitātes, kas vērstas uz auditorijas iesaisti, bērnu un jauniešu pakāpeniskas, jēgpilnas saskarsmes veidošanu ar daudzveidīgām kultūras norisēm, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences veidošanu.

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir ne mazāks par 100 000 eiro un ne lielāks par 250 000 eiro. Projekti jāīsteno sadarbībā ar partneriem no EEZ grantu donorvalstīm – Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas.

Konkursa informatīvais seminārs notiks 2022. gada 26. janvārī plkst. 10.00 attālināti, izmantojot Microsoft Teams platformu. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 20. janvārim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e‑pastu: eeaculture@km.gov.lv un Elina.Zageusa@km.gov.lv.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu, konkursa nolikums un veidlapas atrodamas EEZ grantu programmas mājaslapā.

Projektu iesniedzēju jautājumiem:
eeaculture@km.gov.lv

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Vizule

Kultūras ministrija

Dace.Vizule@km.gov.lv