Šobrīd Daugavpilī

Vai Tu zini, kas ir kendo? Sporta ziņas

310
Vai Tu zini, kas ir kendo?

Biedrība „Daugavpils Kendo klubs”

„Daugavpils Kendo klubs” tika nodibināts 2019. gadā Daugavpilī. Kopš dibināšanas brīža mēs sekojam mūsu mērķim – attīstīt Daugavpils iedzīvotājos izpratni par Kendo (Japānas paukošanas mākslu), apvienojot fiziskos treniņus ar Japānas kultūrai un vēsturei veltītajām nodarbībām un dodot iespēju mūsdienu jaunatnei un Daugavpils iedzīvotājiem attīstīt savas fiziskās un garīgās spējas.

„Daugavpils Kendo klubs” ir Latvijas Kendo federācijas pilntiesīgs loceklis.

Latvijas Kendo federācija kopš 2005. gada ir Eiropas Kendo federācijas (European Kendo federation, EKF) un Starptautiskas Kendo federācijas (International Kendo federation, FIK) dalībniece, kā arī  ir LSFP atzīta sporta federācija.

Kendo – paukošanas māksla, kuras pirmsākumi meklējami tradicionālajā samuraju zobena cīņas tehnikā. Kā mērķis tiek izvirzīts pilnvērtīgas personības un stingrai rakstura veidošana, norūdot paukotāja miesu un garu. Vārdā “zobens” slēpjas Kendo pamatidejas. Pirmā ideja – cilvēkam, kurš bruņots ar zobenu, nav tiesības kļūdīties un viņam netiks dota iespēja šo kļūdu labot. Tāpēc dzīvē, tāpat kā cīņā, pret visu ir jāizturas nopietni. Otra ideja reducējas uz to, ka nav divu vienādu situāciju. Katrs pretinieks, cīņa jāsagaida ar atjaunotu garu. Tāpēc arī jēdziens “zobens” Kendo apraksta rīku, kas pēc būtības paredzēts cilvēka gara treniņam. Kendo katanas vietā tiek izmantots treniņa zobens šinajs, ko veido kopā sasietas četras bambusa strēmeles. Tādejādi savainojuma risks tiek samazināts līdz minimumam. Aizsargaprīkojums sastāv no četrām daļām: Men – sejas un galvas aizsargmaska; Kote – plaukstu un apakšdelma aizsargcimdi; Do – krūšu bruņas; Tare – jostasvietas un gurnu aizsargs. Kendo nenozīmē tikai un vienīgi zobena pārvaldības tehniku, kas balstīta uz Visjapānas Kendo federācijas noteikumiem. Ir notikusi pāreja no mākslas iznīcināt ienaidnieku kaujas laukā uz cīnītāja gara ieaudzināšanas mākslu. Kendo tiecas uz enerģiska gara ieaudzināšanu, izmantojot pareizu apmācību un treniņus. Uz cilvēciskās dabas attīstību, balstoties uz darba ar zobenu principu izpratni. Attīstīt cilvēkā mīlestību pret savu valsti un sabiedrību, stimulēt kultūras attīstību, stiprināt sapratni starp cilvēkiem, valstīm un tautām – tādi ir principi, kurus var attiecināt uz zobena pārvaldīšanas mākslu.

Sīkākai informācijai: nikolajs.sorokins@gmail.com vai pa tālr.nr 22 065 582 

Facebook: Daugavpils Kendo klubs