Šobrīd Daugavpilī

Informācija par sporta bāžu apsaimniekošanu Sporta ziņas

289
Informācija par sporta bāžu apsaimniekošanu

Informējam, ka saskaņā ar 2021.gada 14.oktobra Daugavpils domes pieņemto lēmumu Nr.652 “Par pārvaldīšanas līguma un deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”” ar 2022.gada 1.janvāri SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” veic Daugavpils pilsētas sporta bāžu un aktīvās atpūtas infrastruktūras pārvaldīšanu.   

Jautājumos par Daugavpils sporta bāžu apsaimniekošanu un rezervāciju lūdzam vērsiet pie SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs" 

Lēmums Nr.652 “Par pārvaldīšanas līguma un deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs””

 

 

 

SIA "DAUGAVPILS OLIMPISKAIS CENTRS"
Reģ.Nr. LV 40003244634
Juridiskā adrese: Raiņa iela 31,
Daugavpils, LV-5403, Latvija
Tālrunis: (+371)–654-22263
E-pasts: birojs@daugavpilsoc.lv