Šobrīd Daugavpilī

Esi aktīvs un vesels Daugavpilī Sporta ziņas

166
Esi aktīvs un vesels Daugavpilī

Treniņu ciklu organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” ” un Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”  projekta „Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros”

Treniņu ciklā var piedalīties ikviens interesents.

Dalībnieki personīgi uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību, piedaloties kādā no treniņiem un apliecina to ar parakstu reģistrācijas lapā.

Katram treniņam ir obligāta iepriekšēja reģistrācija. Reģistrēties treniņam var, zvanot konkrēta treniņa trenerim.

Veicot aktivitāti stingri jāievēro Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Treniņu cikla “Aktīvs un vesels” treniņu grafiks