Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī noris Erasmus+ Sports projekts “Vesels darbinieks, mobils un aktīvs” Sporta ziņas

357
Daugavpilī noris Erasmus+ Sports projekts “Vesels darbinieks, mobils un aktīvs”

2018. gadā Eiropas Komisija un programma Erasmus + Sports apstiprināja projektu “Vesels darbinieks, mobils un aktīvs” (Healthy Employee, Mobile and Active (HEMA)). Projekta iniciatori ir Eiropas darbinieku sporta federācija sadarbībā ar Eiropas riteņbraucēju federāciju no Francijas.

“Vesels darbinieks, mobils un aktīvs” (HEMA) ir 3 gadu programma, kas darbojas, lai novērstu lielo fizisko neaktivitāti Eiropā. Projekts tiek finansēts no programmas Erasmus + Sports. Projekta realizācijā sadarbojas Francija, Grieķija, Portugāle, Igaunija, Latvija (Daugavpils Sporta pārvalde) un Somija.

Projekta mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju fizisko aktivitāti, kombinējot sporta, fiziskās aktivitātes un mobilitāti. Galvenā koncepcija ir praktizēt sportu ar diskusijām un pētījumiem. Tā kā Eiropas iedzīvotāji lielāko dienas daļu pavada darbā - ofisā un sēžot, tad HEMA projekts ir vērsts uz to, lai izpētītu un izmēģinātu ieviest sporta aktivitātes darba vieta.

Pirmā no projekta aktivitātēm ir Eiropas iedzīvotāju aptauja par iespējām nodarboties ar fiziskām aktivitātēm darba vietā. Aicinām arī Daugavpils iedzīvotājus iesaistīties un aizpildīt aptauju.

Aptauja darbiniekiem -

https://docs.google.com/forms/d/1VvbP7YVwcDev2Nodyor5oSklKMwXCvk1CVKBB1yn-k8/edit

HEMA - Sporta un mobilitātes iespējas darba vietā - Darbiniekiem

Aptauja darba devējiem -

https://docs.google.com/forms/d/1pY_1k39zM_xuq6h9yESXG5BtQFfm29OLFvWgItoFXqs/edit

HEMA - Sporta un mobilitātes iespējas darba vietā - Darba devējiem

Vairāk par projektu - https://hemaproject.com/