Šobrīd Daugavpilī

Darba laiks svētkos! Sporta ziņas

72
Darba laiks svētkos!

Svinēsim valsts svētkus savu mīļo lokā, būsim mājās, saudzēsim sevi un savus līdzcilvēkus!

17.11.2020. -  8.00-14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
18.11.2020. - BRĪVDIENA