Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 11.janvārim. Ierobežojumi turpinās arī sportā Sporta ziņas

389
Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 11.janvārim. Ierobežojumi turpinās arī sportā

Ministru Kabinets 1. decembrī nolēma pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz nākamā gada 11. janvārim. Liela daļa no papildus ierobežojumiem stājas spēkā jau šodien, 3. decembrī. Ierobežojumi viennozīmīgi skar arī sporta nozari.

Sporta treniņus (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, organizēt ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot šādus nosacījumus:

  • sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;
  • sporta treniņi (nodarbības) iekštelpās notiek individuāli vai viena sporta speciālista vadībā vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības, un telpu piepildījums nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj telpas infrastruktūra;

No 3. decembra klātienē telpās sporta treniņi drīkst notikt tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un Paraolimpiskās vienības sportistu un komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālo sportistu (profesionāļi, kuriem nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs) treniņi.

Sporta bāzēs jālieto mutes un deguna aizsegus, savukārt, sporta treniņos ārkārtējās situācijas periodā sportisti varēs nelietot aizsegus.

Tāpat joprojām ir aizliegts organizēt visus sporta pasākumus (piemēram, sacensības, paraugdemonstrējumus, priekšnesumus), izņemot:

  • starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās bez skatītājiem;
  • komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), ja tās norisinās bez skatītājiem;

Vairāk par ierobežojumiem un noteikumiem ārkārtas situācijas laikā: https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/rikojums-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu