Šobrīd Daugavpilī

Ar 2022. gadu sporta bāzes uzturēs SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” Sporta ziņas

200
Ar 2022. gadu sporta bāzes uzturēs SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”

Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par deleģēšanas un pārvaldīšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” par pašvaldības sporta bāžu uzturēšanu.

Latvijas likumdošana ļauj nodot pašvaldības autonomo funkciju izpildi  kapitālsabiedrībai. SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” ir mūsdienīga, starptautiskiem standartiem atbilstoša sporta bāze, uzkrāta milzīga pieredze kā sporta objektu uzturēšanā, tā arī dažāda līmeņa sacensību rīkošanā.

Par cik sporta bāžu uzturēšanas funkcija tiks nodota vienam apsaimniekotājam, tad arī būs efektīvāka finanšu un pasākumu organizēšanas kontrole.

Izskatītais lēmumprojekts paredz ar 2022. gada 1. janvāri noslēgt līgumu ar SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā.

Īpašuma pārvaldīšanas departamentam tiks uzdots 2022. gadā veikt sporta bāžu novērtējumu ar mērķi ieguldīt šos nekustamos īpašumus SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanai. Tādejādi palielināsies pašvaldībai piederošās kapitāla daļas un sasniegs vairāk kā 50%.

Pārvaldīšanā SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” tiks nodotas 16 sporta bāzes. Šobrīd sporta bāžu uzturēšanas funkciju pilda Daugavpils Sporta pārvalde.

Galīgo lēmumu deputāti pieņems Domes sēdē.

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.