Šobrīd Daugavpilī

Aktuālā informācija saistībā ar noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai” Sporta ziņas

1005
Aktuālā informācija saistībā ar noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”

2020.gada 9.oktobrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”, papildinot noteikumus ar 67.punktu.

Pamatojoties uz šo noteikumu 67.1. apakšpunktu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 6.novembrim Daugavpils pilsētā "klātienē nenotiek amatiermākslas pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi)." 

Lūgums ņemt vērā, ka šo ierobežojumu laikā, netiks arī komandēti Daugavpils pilsētas sportisti, kuri attiecināmi šiem grozījumiem!
Informācija: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Saudzēsim sevi un savus līdzcilvēkus!
Lūgums, sekot līdzi aktuālajai informācijai!