Šobrīd Daugavpilī

Amatierteātra studija “Pauļinka”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.07.2021, 12:16

Baltkrievu kultūras centra amatierteātra studija “Pauļinka” tika dibināta 2007.gadā. “Pauļinkas” sastāvs – 16 amatieru aktieri.

Pašdarbības teātra kolektīva repertuārā ir pazīstamu baltkrievu autoru lugu iestudējumi baltkrievu valodā, tautas svētku un ieražu scenāriji, ģimenes sadzīves humoristiskas ainas, leļļu un ēnu teātra izrādes.

 Teātra studija “Pauļinka” ir piedalījusies:

 • “Pilipovskije večorki” (online) – (Daugavpils, 2020.g.)
 • X Starptautiskajā tautas kultūras festivālā “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” (online) - (Daugavpils, 2020.g.)
 • Apsveikums Daugavpils pilsētas 745. svētkos! - (Daugavpils, 2020.g.)
 • Starptautiskājā konferencē “Baltkrievu lasījumi” – (Daugavpils, 2020.g.)
 • Tradicionālos svētkos “Kaļadnija vjačorki” (“Ziemassvētku pasēdēšana”), kuru pamatā ir teātra studijas “Pauļinka” izrāde “U kaļadni večar” - (Daugavpils, 2020.g.)
 • Jubilejas koncertā “BKC – 20” (Daugavpils, 2019.g.);
 • Šmakovkas muzeja svētkos (Daugavpils, 2019.g.);
 • Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica – 2018” (Daugavpils, 2018.g.);
 • XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos (Rīga, 2018.g.);
 • Atlases skatē uz Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem un Starptautisko folkloras festivālu “Baltica – 2018”;
 • Teatralizētajos svētkos “Baltkrievu Kupalle” (2016.-2020.g.);
 • Interaktīvajos svētks “Kupalle” Polockas rajonā (Baltkrievija, 2016.g.);
 • Starptautiskajā festivālā “Zalesje sasauc draugus” (Baltkrievija, 2014.g.);
 • XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos (Rīga, 2013.g.);
 • IX Starptautiskajā Daugavpils masku tradīciju festivālā (2012.g.);
 • XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos (Rīga, 2008.g.);
 • Starptautiskajā tautas kultūras festivālā “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” (2011. – 2019.g.).

Teātra studija “Pauļinka” – aktīvi piedalās svētku koncertos: Mijoru 500.gadadienas koncertā (Baltkrievijā), viesizrādēs Rēzeknē, Ludzā un Dagdā; tradicionālajos baltkrievu ieražu svētkos “Kaļadi”,  “Kupalle”; labdarības koncertos; projekta “Baltkrievu dārgumu lāde” pasākumos; zinātniski izglītojošajā projektā “Baltkrievu ģēniji”, poētiskajos un radošajos vakaros. Starptautiskajā tautas kultūras festivālā “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” teātra studijas iestudējumi ir Galā koncerta galvenie saistošie posmi.

“Pauļinka” apbalvojumi:

 • I pakāpes diploms XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku un Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica – 2018” atlases skatē;
 • Daugavpils pilsētas domes Goda raksts par dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos (2013.g., 2018.g.);
 • Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāta Daugavpilī diploms par ieguldījumu baltkrievu kultūras un tradīciju saglabāšanā, kā arī ar 10.jubileju (2017.g.);
 • Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pateicība par dalību pilsētas svētkos “Pilsēta ar māju sajūtu” (2014.g.);
 • Diploms par III pakāpi Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju konkursā (2013.g.)
 • Daugavpils pilsētas domes pateicība par dalību IX Starptautiskajā masku tradīciju festivālā (2012.g.);
 • Diploms par 2.vietu konkursā “Labākā maskošanās tradīciju programma” (2012.g.);
 • Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pateicība par veiksmīgu darbību pilsētas kultūras dzīvē (2008.g.).