Šobrīd Daugavpilī

Baltkrievu tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.07.2021, 12:15

Baltkrievu kultūras centra baltkrievu tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka” dibināts 1992. gadā. Ansambļa pašreizējais vadītājs un koncertmeistars Večeslavs Petrovs. Ansambļa 17 amatierdziedātājus vieno mīlestība pret baltkrievu tautas dziesmu, taču „Kupaļinkas” repertuāru sastāda ne vien baltkrievu tautasdziesmas, folkloras, paražu un tematiskās dziesmas baltkrievu valodā, tajā atrodamas arī latviešu un latgaliešu tautas dziesmas.

Ar vērienīgu koncertu 2017. gadā ansamblis „Kupaļinka” atzīmēja savu 25 gadu jubileju, kopš 2011. gada ansambļa izpildītās dziesmas ir BKC organizētā Starptautiskā tautas kultūras festivāla „Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” neatņemama programmas sastāvdaļa. „Kupaļinka” aktīvi piedalās dažādos Latvijā rīkotajos pasākumos (koncertos, festivālos, konkursos): I konkursā “Baltkrievu dziesmas Latvijā” (Rīga, 2019.g), Jubilejas pasākumā “Kārsavai – 90” (2018.g.), Starptautiskajā folkloras festivāla “Baltica”( Rīga, 2015.g, Daugavpils, 2018.g.), Starptautiskajā baltkrievu folkloras festivālā “Fest” (Dagda, 2015.g.), IV tautas dziesmu festivālā (Līvāni, 2015.g.); festivālā “Ģimenes šūpulī” (Daugavpils novads, 2015.g.); VII Starptautiskajā etnofestivālā “GOSTI”(Rēzekne, 2014.g.); Х Starptautiskajā Daugavpils folkloras festivālā (2014.g.); ІІ Starptautiskajā baltkrievu tautas dziesmu festivālā (Rīga, 2007.g.), Starptautiskajā dziesmu un deju festivālā (Jēkabpils, 2006.g.); III un IV Starptautiskajā mazākumtautību mūzikas festivālā “Latgales vainags” (Indra, 2002, 2004.g); II un VI Starptautiskajā Daugavpils masku tradīciju festivālā (2001, 2006.g.); II Starptautiskajā tautas mākslas festivālā “Augšdaugava” (Daugavpils novads, 2004.g.), Starptautiskajā tautas mākslas festivālā “Spēlē, harmonika, Latgalē” (Preiļi, 2003.g.); Baltkrievu tautas dziesmu festivālā (Rīga, 2003.g.).

Ansamblis ir vairākkārtējais Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieks. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku skatē ieguva I pakāpes Diplomu un iespēju piedalīties galvenajā mazākumtautību koncertā Dziesmu un Deju ietvaros Rīgas Krievu teātrī. Regulāri ansamblis pārstāv savu dzimto pilsētu dažādos festivālos un koncertos ārpus Latvijas - Lietuvā, Baltkrievijā, Igaunijā: XV Starptautiskajā mākslas festivālā Vitebskā (Baltkrievija, 2006.g.); Starptautiskajā festivālā “Braslavas zibens” (Baltkrievija, 1999, 2007.g.); Starptautiskajā festivālā “Zalesse aicina draugus” (Baltkrievija, 2015.g.); Festivālā “Kupalle” (Polocka, Baltkrievija, 2016.g.); Baltkrievu dziesmu festivalā Lietuvā (Šveņčoņi, 2017.g.); Starptautiskajā konkursā – festivalā “Pierobežas dziesmas” (Viļņa, Lietuva, 2018.g.); Pilsētas svētkos “Novopolockai - 60” (Baltkrievija, 2018.g.); Baltkrievu dziesmu festivālā Lietuvā (Visagina, 2018.g.); Slāvu rakstības svētkos (Tallina, Igaunija, 2019.g.); Koncertā Republikāņu nacionālo kultūru centrā (Minska, Baltkrievija, 2019.g.); Apgabala svētku – konkursā “Zemeņu lauku dziesmas” (Liozno, Baltkrievija. 2019.g.); Ansamblis „Kupaļinka” piedalījās Mijoru 500.gadadienas koncertā (Baltkrievija), “Kupalles” svinēšanā Visaginā (Lietuva), svētku koncertos “Kaļadi”, “Meteņi”, “Kupalle”, Franciska Skorinas 525. dzimšanas dienas koncertā, II Starptautiskajā baltkrievu pierobežas konfederācijas konferencē; Baltkrievu kultūras dienās Daugavpilī un Jelgavā, „Kartupeļu svētkos” un „Pavasara saucienu” pasākumā Jēkabpilī, Daugavpils pilsētas svētkos, “Kultūras ballē”; labdarības koncertos, pilsētas un novadu pasākumos; projektā „Baltkrievu dārgumu lāde”, zinātniski izglītojošajā projektā „Baltkrievu ģēniji”, dzejas un radošajos vakaros; Baltkrievu kultūrizglītības biedrības „Uzdim” pasākumos u.c.

Savas darbības laikā Baltkrievu tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka” tika apbalvots ar Daugavpils pilsētas domes Pateicības rakstu  sakarā ar kolektīva 10. jubileju (2002.g.), Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pateicību (2008.g.), Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas goda rakstu (2013.g.), Daugavpils pilsētas domes Goda rakstu sakarā ar kolektīva 25. jubileju (2017.g.), Baltkrievijas Republikas Reliģijas un tautības komitejas  Goda rakstu (2017.g.), Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicībām (2018., 2017.,2015.g).