Šobrīd Daugavpilī

DEJ, SMEJ, PRIECĀJIES! Kultūras ziņas

394
DEJ, SMEJ, PRIECĀJIES!

Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē 2011.gada 2.aprīlī plkst.17.00 Tautas deju koncerts

 

Laimiešu saiets Daugavpilī! Daugavpils Universitātes Tautas deju ansambļa „Laima" 55 gadu jubilejas svinības turpinot, 2. aprīlī Vienības nama koncertzālē notiks koncerts. Aicinām visus „laimiešus", kas savus studentu gadus izdejojuši Daugavpilī, un skatītājus, kam tuva latviešu tautas deja. Šoreiz „laimieši" no dažādām Latvijas malām uz studiju laika pilsētu vedīs savus dejotājus, jau kā kolektīvu vadītāji. Tikšanās iniciātori ir Renātes Ērmanes (deju ansambļa „Laima" vadītāja no 1976. līdz 1985.g.) dejotāji.

Koncertā piedalīsies: Daugavpils Valsts ģimnāzijas deju studija „Laima" Elmāra Belinska vadībā, Viesītes kultūras pils jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Augšzeme" Andra un Mārītes Kivlenieku vadībā, Ērgļu novada jauniešu deju kolektīvs „Pastalnieki" Mārītes Taškānes vadībā, Ilūkstes 1.vidusskolas 8.klašu un novada kultūras centra deju kolektīvs „Ance" Anitas Meikšānes vadībā, Vaboles kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Aisma" Anitas Šalkovskas vadībā, Salas jauniešu deju kolektīvs „Dūmiņš" un Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Delveri" Ingrīdas Kauranenas vadībā.

 

 

Un atkal šajā pilsētā...

Ieeja brīva