Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils starptautiskais Masku tradīciju festivāls

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2021, 11:48

Daugavpils starptautiskais Masku tradīciju festivāls

Senajās latviešu tradīcijās maskošanās laiks aizsākās saimnieciskā gada noslēgumā, kad visi rudens darbi padarīti –  graudi sabērti apcirkņos un kāposti salikti kubulā – Mārtiņos (10.novembrī), bet noslēdzās Meteņos, kas svinami starp Ziemassvētkiem un Lielo dienu – septiņas nedēļas pirms Lieldienām. Latvijā maskotāji ir dēvēti katrā novadā dažādi: budēļi, čigoni, skutelnieki, martiņbērni, kūjnieki, buduļi u.c., bet katrai maskošanās grupai ir raksturīgas parģērbšanās sastāvdaļas. Vistradicionālākās maskas ir dzērve, lācis, āzis, zirgs, nabags, čigāns, žīds, nāve, dažkārt vīrieši pārģērbjas par sievietēm, sievietes par vīriešiem u.c.. Maska izrādot savu tēlu veic zināmu rituālu, kurā iesaista visus klātesošos, vai tā ir zīlēšana, vai pēršana, vai tirgošanās, vai lāča dancināšana, vai kāda amata mācīšana. Daugavpils masku tradīciju festivālos ir redzētas arī neķītras izdarības, kurās velns cenšas uzmākties un savaldzināt jaunas meitas.


1995 – I Starptautiskais maskošanās festivāls Daugavpilī.

Pirmais maskošanās tradīciju festivāls ar nosaukumu „Ļikatu, ļekatu pilla pillsēta ķekatu” notika Meteņu laikā no 4. līdz 6.februārim. Pēc idejas autores (Līga Balode) festivāls tika veidots trijās daļās : I – Autentiski precīzs Meteņu maskošanās rituāls; II – Uz folkloru balstīta šā brīža radošā izpausme un III – Brīvie eksperimenti. Par cik tēmas bija ļoti dažādas, festivālā pieteicās vairāk kā divdesmit dažādu žanru kolektīvi no Latvijas novadiem, Lietuvas un Krievijas, tostarp – autentiskās folkloras, deju un mūzikas kolektīvi. Festivāla norise: maskošanās rituāli, muzicēšana un Meteņa dzīšana noritēja Vienības laukumā, gājienā – Rīgas ielā, Daugavpils teātrī un Latviešu kultūras centrā, kur notika arī praktiskās nodarbības mākslinieces S.Linartes, filosofa A.Felča un folklorista A.Kapusta vadībā. Spilgtu mūzikas vizuālo versiju demonstrēja A.Rūtentāla kustību teātris izrādē „Trīs” un festivāla ballē - karnevālā „Pārvērtību nakts”, savdabīgu maskošanās nokrāsu ienesa arī Daugavpils Mākslas vidusskolas „Saules skola” audzēkņi un skolotāji.

Tā Daugavpilī aizsākās Masku tradīciju festivāls, un katrā festivālā interesentu un dalībnieku loks mainījās gan skaitliskā gan ģeogrāfiskā ziņā.

Dalībnieki: Latvija – FA „Grodi” (Rīga), „Dzieti” (Cēsis), „Dzīsme” (Daugavpils), „Salna pavasarī” (Daugavpils), „Izvaltieši”, „Rusiči” (Daugavpils), „Lučiniška” (Daugavpils), Ciblas folkloras kopa, Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis, Ilūkstes folkloras kopa, Daugavpils teātra aktieru kursa studenti, tautas teātris „Iskateļ” (Daugavpils), PPIO „Daugava” (Daugavpils), džeza grupa „Diksilends” (Daugavpils), deju ansamblis „Jezups” (Daugavpils), SDA „Laima” (Daugavpils), Balvu rajona Upītes ciema folkloras kopa, Rīgas krievu ģimnāzijas folkloras kopa „Iļjinskaja pjatnica”, TMA „Rakari” (Daugavpils), DMV „Saules skola”, Lietuva – „Insula” (Žemaitija), „Telšai”, Krievija – Sanktpēterburgas etnogrāfiskais ansamblis u.c.


2001 – II Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
Pēc ilgāka pārtraukuma, atkal iecerēts rīkot festivālu un 1. februārī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Strode un Kultūras ministrijas Valsts mākslas centra vadītājs Jānis Kurpnieks parakstīja nodomu protokolu par Starptautiskā masku tradīciju festivāla rīkošanu Daugavpilī. Tā no 23. līdz 25.februārim Daugavpilī notika otrais masku tradīciju festivāls, kurā piedalījās folkloras ansambļi no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas. Festivāla ietvaros notika zinātniski praktiskā konference „Meteņi – vēsturiskās saknes un svētki šodien”, festivāla ieskandināšana, Latvijas folkloras grupu konkurss, krievu folkloras ansambļu un festivāla viesu koncerts, masku balle, gājiens, festivāla noslēgums un Meteņa svētki Dubrovina parkā.

II Daugavpils starptautisko masku tradīciju festivālu rīkoja Tautas Mākslas centrs un Daugavpils pilsētas domes Kultūras nodaļa.


2002 – III Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
Festivāls notika no 21. līdz 24.februārim. Tajā piedalījās folkloras un etnogrāfiskie kolektīvi no Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas. Pasākumu virkne notika Daugavpilī, Daugavpils rajonā un Preiļos. Galvenā masku tradīciju festivāla norise – folkloras un citu žanru kolektīvu maskošanās tradīciju vai rituālu konkurss, zinātniskā konference „Masku tradīcijas – pagātne un šodiena” notika Latviešu kultūras centrā. Šoreiz, tradicionālā sadancošana, kurā maskotāju kolektīvi rādīja savu danču meistarklases notika kopā ar folk-mūzikas grupu „Laimas muzykanti”. 21.februārī – festivāla ieskandināšanas dienā dalībnieki devās masku gājienā no Latviešu kultūras centra pa pilsētu, viesojoties Daugavpils 1.ģimnāzijā, Daugavpils Mākslas vidusskolā „Saules skola”, Krievu kultūras centrā u.c. 22. februārī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā izvietojās eksperimentālās arheoloģijas nometne „Senās vides darbnīca” Ulda Brikmaņa un Ievas Pīgoznes-Brikmanes vadībā. Senās vides darbnīcā varēja iepazīties ar 9. gadsimta dzīvesveidu, autentiskiem dzīves apstākļiem, apģērbiem, darba rīkiem. 23.februārī masku tradīciju festivāla dalībnieki (folkloras kopa „Iļjinskaja pjatņica” (Rīga) un tautas mūzikas ansamblis „Žaļeika” (Vitebska) koncertēja Naujenes kultūras centrā, bet 24.februāra rīta pusē Latviešu kultūras centra Baltajā zālē notika konference „Masku tradīcijas - pagātne un šodiena” par dažādu tautu masku tradīcijām. Konferencē piedalījās lektori no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas, bet pēcpusdienā visi maskotāji devās uz gājienu un noslēguma rituālu Vienības laukumā.

Dalībnieki: Latvija – Astašavas folkloras kopa "Olūteņi", Blontu folkloras kopa, Bozovas etnogrāfiskais ansamblis, Daugavpils tautas mūzikas kopa "Laimas muzykanti", Līvānu folkloras kopa "Ceiruļeits", Rīgas tautas tradīciju kopa "Budēļi", Valkas folkloras deju kopa "Sudmaliņas", Varakļānu folkloras kopa "Klāni", Naujenes folkloras kopa "Rūžeņa", sabiedriskā organizācija "Senās vides darbnīca", Rīgas autentiskā folkloras studija "Iļjinska pjatņica", Ventspils krievu tautas dziesmu ansamblis "Zdravica" un citas folkloras kopas no Latvijas. Lietuva – Kelmes pilsētas uzaicināta jauniešu folkloras centra kopa "Taduja" un Visaginas pilsētas krievu folkloras ansamblis "Biļina", Baltkrievija –  Vitebskas apgabala tautas amatniecības un mākslas centra "Zadvinje" tautas mūzikas ansamblis "Žaleika" u.c.

Maskošanās tradīciju konkursā Uzslavu saņēma: Līvānu folkloras kopa „Ceiruleits” (vad.Anna Kārkle) un Astašovas fokloras kopa „Olūteņi” (vad.Inta Viļuma), Varakļānu folkloras kopa „Klāni” (vad. Zinaida Raģele), Turku folkloras kopa „Turki” (vad. Maija Silava), Rīgas autentiskās folkloras studija „Iļjinskaja pjatņica” (vad. Natālija un Sergejs Oļenkini), Galēnu folkloras kopa „Vydsmuiža” (vad. Anna Kupre), Vitebskas (Baltkrievija) tautas amatniecības un mākslas centra „Zadvinje” tautas mūzikas ansamblis „Žaleika” (vad. Vera Kozaka) u.c.

Izanalizējot Daugavpils masku tradīciju festivāla norišu spilgtākos momentus, organizētāji izkristalizēja galvenās festivāla sastāvdaļas nākotnē: festivāla atklāšanas rituāls, maskotāju sadancošana, meistardarbnīcas, maskošanās tradicionālais kolektīvu konkurss, masku grupu koncerti, izstādes, ārvalstu grupu koncerti, amatu izstrādājumu izstādes, grupu meistardarbnīcas, balle, individuālo masku skate, netradicionālo masku šovi, tautu tradīciju metodiskā konference, lielais masku gājiens, festivāla noslēguma rituāls u.c. norises, kas katrā festivālā ienes jauninājumus un papildinājumus.

III Daugavpils Starptautisko Masku tradīciju festivālu rīkoja Daugavpils pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar Tautas Mākslas centru un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.


2003 – IV Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
No 20. līdz 23. februārim  Daugavpilī notika IV Daugavpils Starptautiskais masku tradīciju festivāls. Uz Daugavpili sabrauca virs 20 kolektīviem no Latvijas, Lietuvas un Krievijas, kas rādīja savu tautu maskošanās tradīcijas piedaloties festivāla pasākumos – festivāla atklāšanas un noslēguma rituālos, masku konkursā, danču vakaros, seminārā „Lokālo masku tradīciju saglabāšanas un rekonstruēšanas metodes mūsdienu kultūrvidē”, lielajā masku gājienā Rīgas ielā u.c.

Dalībnieki: Latvija: Preiļu uzņēmuma „Preiļu siers” folkloras kopa „Mūdernīki” (vadītāja Inga Stafecka), Līvānu folkloras kopa „Ceiruleits” (vadītāja Anna Kārkle), Rīgas krievu folkloras kopa „Iļjinskaja pjatnica”, Valmieras kopa „Tīne”. Krievija: Viskrievijas mākslinieciskās jaunrades centra etnogrāfiskais ansamblis "Derbeņevka" no Maskavas (vadītāja Antoņina Bukatova) u.c.

Pasākumu rīkoja Daugavpils pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar aģentūra „Tautas mākslas centrs”.


2004 – V Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
No 19. līdz 22.februārim notika V Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls. Tajā piedalījās 15 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no Latvijas novadiem, viesi no Lietuvas un Krievijas, kas priecēja daugavpiliešus ar  tautu savdabīgajām masku tradīcijām. 19.februārī notika festivāla ieskaņu gājiens pilsētas centrā. 20.februārī dienas pirmajā pusē maskotāju kolektīvi devās koncertos Daugavpils rajona pagastos, bet vakara pusē  visi pulcējās festivāla atklāšanas rituālā Latviešu kultūras centrā, kas tradicionāli pārgāja vakara sadancošanā. 21.februārī maskotāji turpināja koncertus pagastos, bet pēcpusdienā tika svinēta kārtīga krievu Masleņica pilsētas centrā ar bliņām un Masleņicas dedzināšanu. Turpinājumā notika Lielā masku balle un individuālo masku skate Latviešu kultūras centrā.  22.februārī rīta pusē notika konference par masku tradīcijām, bet pēcpusdienā festivāls noslēdzās ar Lielo masku gājienu un Meteņa svinēšanu Vienības laukumā.

 ...Maskas, maskošanās tradīcijas, ar maskām saistītie rituāli un ieražas ir vienas no noslēpumainākajām un interesantākajām parādībām pasaules tautu reliģijās un kultūrās. Arī latviešu tradicionālajā kultūrā maskām un maskošanās tradīcijām ir liela un nozīmīga vieta. Cik savdabīgi un atšķirīgi ir saglabājušies mūsu tautas tērpi dažādos novados, tikpat dažādi ir arī maskošanās paņēmieni, veidi un arī pašu maskoto ļaužu nosaukumi — Zīmassvātku čigoni, saulgriežu ķekatas, vastslāvji, kuozu cigani utt. Jau par tradīciju ir kļuvis „Tautas mākslas centra” un Daugavpils pilsētas domes rīkotais Masku tradīciju festivāls, kas dod zināmu ieguldījumu tradīcijas izpētē un apguvē, pieredzes apmaiņā ar citu tautu masku tradīciju kopējiem, kā arī masku tradīciju popularizēšanā plašākai sabiedrībai. Festivāls ieguvis starptautisku skanējumu, un līdzās Latvijas folkloras grupām aktīvu dalību festivālā ņem arī ārvalstu grupas. (Tautas mākslas centra folkloras nodaļas vadītājs Andris Kapusts)

Dalībnieki: Latvija: Līvānu folkloras kopa „Ceiruleits”, Rīgas folkloras ansamblis „Skandinieki”, Daugavpils folkloras kopa „Svātra”, Ventspils folkloras kopa „Zdravica”, Rīgas folkloras kopa „Iļjinskaja pjatnica”, Astašovas folkloras kopa „Olūteņi”. Lietuva: Viļņas folkloras kopa „Krivule”, Leišu „Tadujas” no Ķelmes. Krievija: folkloras kopa „Meža” no Tveras u.c.


2005 – VI Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
No 18. Līdz 20.februārim Daugavpilī notika VI starptautiskais masku tradīciju festivāls, kas sākās ar konferenci par maskošanās tradīcijām, spoku stāstu teicēju konkursu un festivāla atklāšanas rituālu Latviešu kultūras centrā, bet Krievu kultūras centrā notika vaska laimes liešana un zīlēšana. 19. februārī, festivāla dalībnieki devās izbraukuma koncertos uz Daugavpils rajonu, piedalījās masku grupu konkursā un vēroja Saules skolas netradicionālās modes skati Latviešu kultūras centrā. 20.februārī notika lielais masku gājiens Rīgas ielā un festivāla noslēguma rituāls Vienības laukumā. Šoreiz visus dalībniekus un arī daugavpiliešus pārsteidza ar savu vizualitāti un pieskandināja pilsētu ar saviem zvaniem festivāla vistālākie viesi no Bulgārijas, kur maskošanās tradīcijas ir autentiski saglabājušās un tiek demonstrētas katru gadu ciemā un valstī notiekošajos festivālos. Maskotāju grupa bija no Divotinas ciema, kurā katrs dalībnieks pats gatavoja lielās, maģiskās seju maskas, kas dažiem sniedzās līdz trijiem metriem augstumā un svēra vairākus kilogramus. Metāla, smago zvanu skaņas varēja dzirdēt Daugavpilī piecu pilsētas kvartālu attālumā. Ļoti savdabīgi maskotāji bija arī Lietuvas pilsētas Kauņa – folkloras kopā „Gejous”, Krievijas pilsētas Veļikije Luki – ansamblī „Zarjaņica” un protams Latvijas folkloras kopās. Festivāla mūsdienīgo nokrāsu ieviesa Daugavpils 1. arodskolas audzēkņu frizūru šovs, Saules skolas netradicionālās modes šovs „Mode ap un ar spokiem” un daudzi citi individuālo masku veidotāji.

Festivālu rīkoja: Daugavpils domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar valsts aģentūru «Tautas mākslas centrs»


2006 –VI (VII) Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
Septīto reizi (kas kļūdaini dēvēts kā VI festivāls) Daugavpilī no 23. līdz 25.februārim notika masku tradīciju festivāls. Pirmajā dienā tas sākās ar ārvalstu grupu ieskaņu koncertu Latviešu kultūras centrā, un masku gājienu pa pilsētas ielām, bet vakarā visi pulcējās uz sadancošanu. 24.februārī festivāla dienas norisē notika Daugavpils keramiķu darbu tirdziņš, spoku stāstu teicēju un ermoņiku spēlētāju konkurss, festivāla atklāšanas rituāls ar netradicionālās modes skate, kas noslēdzās ar sadancošanu. Savukārt, festivāla pēdējā dienā – 25.februārī Latviešu kultūras centrā notika masku grupu konkurss, kurā Latvijas un ārzemju folkloras kopas un ansambļi rādīja etnogrāfiski precīzākās lokālo maskošanās tradīciju izpausmes, tāpat, notika arī individuālo masku konkurss un tradīciju gadatirgus „Meteņu karuselis”. Pēcpusdienā visi dalībnieki piedalījās bluķa vilkšanā lielajā masku gājiena pa Rīgas ielu, un ugunszīmju rituālā Vienības laukumā, kur sevi prezentēja pilsētas iedzīvotājiem. Katrai maskošanās grupai tika dāvātas slotas baltā vai sarkanā krāsā. No šī gada (2006) – slota kļuva par festivāla simbolu, un turpmākajos masku tradīciju festivālos tai mainīja tikai krāsu. 2006.gada festivāls noslēdzās ar dalībnieku sadancošanu Latviešu kultūras centrā.
Festivālu rīkoja Daugavpils domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar Valsts aģentūru "Tautas mākslas centrs".


2008 –VII (VIII) Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
Astoto reizi (kas kļūdaini dēvēts kā VII festivāls) Daugavpilī no 21. līdz 23.februārim notika masku tradīciju festivāls. 21.februārī tas sākās ar Latgales mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes "Maskas" atklāšanu kinoteātrī "Renesanse" un vēsturisko personāžu vaska figūru izstādes atklāšanu Krievu namā, bet vakarā Latviešu kultūras centrā sākās festivāla vieskolektīvu prezentācija un sadancošana kopā ar tautas mūzikas ansambli "Rakari". 22.februārī pirmajā dienas pusē Krievu namā notika spoku stāstu teicēju un tautas mūzikas instrumentu izpildītāju konkurss-koncerts, savukārt Latviešu kultūras centra koncertzālē notika viesu kolektīvu maskošanās tradīciju uzvedumu-rituālu konkurss, bet vakarā – festivāla atklāšanas rituāls un Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" netradicionālās modes skate. Atklāšanas rituāla noslēgumā folkloras dziesmu un deju kopa "Svātra" prezentēja savu pirmo CD albūmu "Lobreiteņ reitā agri...", kas dabīgi parauga danču saviesīgajā daļā. 23.februārī Latviešu kultūras centra koncertzālē notika Latvijas kolektīvu maskošanās tradīciju uzvedumu-rituālu konkurss, pēc kā Vienības laukumā sekoja pavasara gaidīšanas rituāls. Pēcpusdienā Latviešu kultūras centrā notika tradīciju gadatirgus "Meteņu karuselis" un individuālo masku konkurss, bet vakarā sākās festivāla noslēguma rituāls un sadancošana kopā ar folkgrupu "Iļģi".

Noslēgumā dalībniekiem tika dāvātas slotas – festivāla simbols, un šoreiz tās bija zilā – debesu krāsā.

Masku tradīciju festivālu rīkoja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latviešu kultūras centru un Daugavpils Mākslas vidusskolu „Saules skola”.


2010 –VIII (IX) Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
Devīto reizi (kas kļūdaini dēvēts kā VIII festivāls) Daugavpilī notika masku tradīciju festivāls, kurā  piedalījās 24 kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas.
25. februārī pasākumi sākās Latviešu kultūras centrā ar Daugavpils keramiķu darbu izstādes atklāšanu, turpinājumā sekoja Latvijas un ārzemju tradicionālās mākslas kolektīvu koncerts un danču vakars. 26.februārī – festivāla atklāšanas rituāls „Zem lielā debesu pīrāga”, netradicionālās modes skate-konkurss un danču vakars, bet sestdien, 27.februārī  – notika Latvijas un ārzemju kolektīvu maskošanās tradīciju konkurss, individuālo tradicionālo masku konkurss, keramiķu sīkplastikas meistarklase un Lielais gājiens pa Rīgas ielu ar Noslēguma rituālu Vienības laukumā, kur festivāla dalībnieki rādīja savas tautas kultūras tradīcijas, un visiem noslēguma rituāla dalībniekiem un pilsētniekiem bija iespēja nogaršot garšīgu Meteņu miežu putru. Festivāla organizētāji apbalvoja dalībniekus un dāvāja festivāla simbolu – slotu, kas šoreiz bija zaļā krāsā.

Dalībnieki: Latvija: Rēzeknes folkloras draugu kopa „Vīteri’’, Baltkrievu kultūras un izglītības biedrība „Uzdim”, Daugavpils Poļu kultūras centra deju kolektīvs „Kukulečka”, Poļu kultūras centra teātra kolektīvs, Daugavpils vācu biedrības „Erfolg” muzikālais ansamblis „Lorelei”, Krāslavas  novada  Izvaltas pagasta kolektīvs „Izvoltīši”, Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta folkloras kolektīvs „Rudzutaka”,  Daugavpils Ukraiņu biedrības mākslinieciskais kolektīvs „Mrija”, Daugavpils novada Kultūras nama folkloras kopa „Dyrbyni”, Daugavpils Mākslas vidusskola „Saules skola”, Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla” Ilūkstes filiāle, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Latviešu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Laismeņa”, Latviešu kultūras centra senioru deju kolektīvs „Atbalss”, Latviešu kultūras centra bērnu deju kolektīvs „Pienupīte”,  Latviešu kultūras centra folkloras ansamblis „Dzīsmeite”,  Daugavpils Teātra kurss, Ozolmuižas pagasta folkloras ansamblim „Ūzuļeņi”, TLMS „Latgale”, Daugavpils novada Naujenes folkloras kopa „Rūžeņa”. Lietuva: Utenas bērnu dārza „Zelmenelis” Folkloras ansamblis „Kupolyte”. Krievija: Pleskavas apgabala Pečoras rajona Izborskas dabas rezervāta muzeja teātris „Balaguri”. Baltkrievija: Braslavas rajona kultūras nama spēļu tautas teātris „Ļoļi”, Braslavas Mūzikas skolas  trio „Nathnenņe”,

Masku tradīciju festivālu rīkoja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latviešu kultūras centru un Daugavpils Mākslas vidusskolu „Saules skola”.

2012 – IX (X) Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls.
2012.gada februārī Daugavpilī, ar mērķi veicināt maskošanās tradīciju izzināšanu un popularizēšanu Latgalē, Latvijā un Eiropā notiks IX (X) Starptautiskais masku tradīciju festivāls. No vairākām valstīm sabrauks kolektīvi, kas demonstrēs savu tautu maskošanās tradīciju parašas.

Maskotāji no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Krievijas pārsteigs skatītājus ar atraktīvām, aktieriskām un izdomu bagātām pārvērtībām masku tradīciju konkursā, iepazīstinās visus ar savu tautu tradicionālo mūziku un dejām sadancošanas vakaros, pieskandinās pilsētu lielajā maskošanās gājienā un noslēguma rituālā Vienības laukumā.
Tautas lietišķās mākslas studijas „Latgale” keramiķi kopā ar visiem interesentiem un maskotājiem Daugavpils Māla mākslas centrā veidos, apgleznos, dedzinās māla maskas, un Latviešu kultūras centrā demonstrēs keramikas darbu izstādi.
Daugavpils Mākslas vidusskolas „Saules skola” jaunie mākslinieki kopā ar saviem pedagogiem pārsteigs visus apmeklētājus ar netradicionālās modes skati festivāla atklāšanā.
Krievu kultūras centrs ar nacionālo un emocionālo Meteņa svētku nokrāsu iekļausies festivāla norisē, veidojot teatrāli-muzikālu pasākumu „Blinnaja Masleņica”.
Festivāls noslēgsies ar lielo maskošanās gājienu pa Rīgas ielu un kolektīvu apbalvošanas ceremoniju Vienības laukumā. Sumināsim festivāla konkursu uzvarētājus, ēdīsim miežu putru, garšīgās pankūkas, dedzināsim „Masleņicu”, un ļausimies tautu tradīciju neparastajam valdzinājumam.
Festivāla simbols – slota, šogad būs rozā krāsā – tā vairos neierobežotu mīlestību, pastiprinātu juteklību un sekmēs visas pozitīvās īpašības cilvēkā.