Now in Daugavpils

Investment offers

Information has been updated at 09.02.2021, 19:52

Offers for IT companies

Telpu mērķis/Purpose of premises

Īpašnieks/Owner 

Platība m2/ Useful area m2

Cena/Price

√ 18 Novembra str. 18a 

Google map

Valērijs Kepents 1460,6 m2 1.stāvs (170 m2 – 1200 euro mēnesī) 4.stāvs (75 m2 – 350 euro mēnesī) / 1st floor (170 m2 - 1200 euros per month) 4th floor (75 m2 - 350 euros per month)

√ Muitas str. 3e 

Google map

SIA “Siltumsistēma” 400 m2 3.50 Eur/m2 + PVN (VAT)

√ Valkas str. 2

Google map

SIA “Dauer Holding” 260 m2 3.00 Eur/m2 + PVN (VAT)

√Rīgas iela 70

Google map

 Natural person

560 m2 1000 Eur/monthly

√ Vienības str. 18

Google map

SIA “Vienības 18” 8 telpas / 8 rooms 5 eur/m2 + komunālie maksājumi/utility costs

√ Gimnāzijas str. 19

Google map

SIA 4 Īpašumi 138,6 m2 550 EUR+ PVN (VAT)

√ Kopmītnes / Hostels

Google map

DU DMK (medicīnas koledža dienesta viesnīca) 11 (1-istabu VIP numuri (1-2 vietējie) / 1-bed VIP rooms (1-2 people) 20.00 Eur/24h + PVN (VAT) (par numuru/ per room)

√ Municipāli dzīvokļi/ Municipal flats,  Gaismas str. 7

Google map

Daugavpils dome/Daugavpils City Council 6899,8 m2 uz izsoles pamata/on the base of auction

√ Kopmītnes / Hostels, Sporta str. 8 and 6

Google map

Daugavpils universitāte/Daugavpils University 12m2; 19m2  20 €/24h

 

Plots Of Land

Development area

Land owner

Purpose of area

Total area (ha)

Functions

 Daugavas str. area, 65,59 ha

Plot of land between Daugavas and Vaļņu str., 05000362401

Google map

Municipality Mixed building area (indust+public) 9,02ha  1. Industrial buildings

Plot of land 10 Lidotāju str. 005000360106

Google map

Municipality Mixed building area (indust+public) 34,74 ha  2. Warehouses

√ Plot of land 40 Daugavas str. 05000362305

Google map

Municipality Mixed building area (indust+public) 21,83 ha 3. Office space

Town Centre, 1,33 ha

Plot of land 133 Stacijas str.  05000100317

Google map

  Public building area 1,33 ha

1.Office park construction      

2. IT park construction        

3. Construction of a trade park

Northern Industrial zone, 38 ha

Plot of land Spaļu str. Area 05000071802

Google map

Municipality Industrial building area 12,12 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

Plot of land Spaļu str. Area  05000070507

Google map

State property Industrial building area 2,8 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

Plot of land Spaļu str. Area  05000070118

Google map

Municipality Industrial building area 1,88 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

Plot of land 2 Loģistikas str.   05000330007

Google map

Municipality Industrial building area 11,48 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

Plot of land 1 Spaļu str. 05000071902

Google map

Municipality Industrial building area 2 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

ČEREPOVA-RUGEĻI districts, 8,3 ha

Plot of land 19 Dunduru str. 05000201215

Google map

Private property Industrial building area 2 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

Plot of land 19a Dunduru str. 05000201220

Google map

Private property Industrial building area 0.60 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

Plot of land Dunduru str. 05000230002 

Google map

Municipality Industrial building area 3,8 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

Plot of land Dunduru str. 05000231203 

Google map

Municipality Industrial building area 0,24 ha

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

Plot of land Dunduru str. 05000211402

Google map

Municipality Industrial building area 1,68 ha 

1. Industrial buildings             

2. Warehouses

KRIŽI district, 7,37 ha

Plot of land 60 Viršu str. 05000310200

Google map

Municipality Industrial building area 3.83 ha 1. Industrial buildings or

Plot of land 60 Viršu str. 05000310310

Google map

Municipality Industrial building area 0.4 ha warehouses

Plot of land 58 Viršu str. 05000310302

Google map

Municipality Industrial building area 3.14 ha  

KALKŪNI district (Blāzmas and Baznīcas Str.), 7,37ha

√ Plot of land 5000172503

Google map

Municipality Industrial building area 1.33 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land 5000170030

Google map

Municipality Industrial building area 1.86 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173221

Google map

Municipality Industrial building area 1.21 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173222

Google map

Municipality Industrial building area 0.77 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173223

Google map

Municipality Industrial building area 0.93 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173213

Google map

Municipality Industrial building area 0.25 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173210

Google map

Municipality Industrial building area 4.47 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173211

Google map

Municipality Industrial building area 5.2 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173106

Google map

Municipality Industrial building area 3.3 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173104

Google map

Municipality Industrial building area 1.7 ha 1. Industrial buildings

√ Plot of land  5000173209

Google map

Municipality Industrial building area 0.7 ha 1. Industrial buildings

 

Industrial Premises 

 

Address and Cadastral Number

Purpose of Use (m2)

Total area (ha)

Functions

Premises on 63 Stacijas str.

05 000 014 811 001

Google map

Public building area 800 m2 1.Office park, production space

Premises on 7p Stiklu str.  05000200312

Google map

Public building area 300 m2 1. Industrial, warehouse

Premises on 16a Fabrikas str.  5000020125

Google map

Public building area 820 m2 1. Industrial, warehouse

Premises on 2 Valkas str. 05000060705

Google map

Public building area 20000 m2 1. Industrial, warehouse

Premises on 10 2.Preču str.  05000091001

Google map

Public building area 110 m2 1. Industrial, warehouse

Premises on 6 Vaļņu str. 

05000091001

Google map

Public building area 823 m2 1. Industrial, warehouse

Commercial Premises 

Development area

Owner 

Useful area (m2)

Functions

 45a Stacijas str. area, 139,48 m2

Premises on 45a Stacijas str. 0500 001 6502, 0500 001 6502 001

Google map

Municipality 139,48 m2 1. Catering

 45a Stacijas str. area, 61,2 m2

Premises on 9 Nikolaja str. 00500 011 1724, 00500 011 1724 001

Google map

Municipality 61,2 m2 1.Offices/recreational 

 49 Lielā str. area, 316,7 m2

Premises on 49 Lielā str. 0500 015 0105

Google map

Municipality 316,7 m2 1. Commercial aims

 63 Stacijas str. area, 800 m2

Premises on 63 Stacijas str.

5 000 014 811 001

Google map

Municipality 800 m2

1. Commercial aims  

2. Industrial 

 11 Turaidas str. Room-1745,3 m2, land-1,0366 ha

Premises on 11 Turaidas str. 00000174859

Google map

Municipality Room-1745,3 m2, land-1,0366 ha 1. Offices
      2. Recreation centre

 24 Ūdens str. Room-1736,0 m2, land-1,5400 ha

Premises on 24 Ūdens str. 05000154704001

Google map

Municipality Room-1736,0 m2, land-1,5400 ha 1. Offices   2. Recreation centre

 1 Šūņu str. Room-1178,2 m2, land- 4,8299 ha

Premises on 1 Šūņu str. 05000340901001

Google map

Municipality Room-1178,2 m2, land- 4,8299 ha 1. Offices   2. Recreation centre

 6 Hospitāļa str. Room-10925 m2, land 1,1 ha

Premises on 6 Hospitāļa str. 05000112006001

Google map

Municipality

Room-10925 m2,

land- 1,1 ha

1. Offices   2. Recreation centre

 11 Mihaila str. Room-7835.5 m2

 Premises on 11 Mihaila str. 05000111717001

Google map

Municipality

Room-7835,5 m2,

 

1. Offices   2. Living

3. Commercial purposes

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!