Šobrīd Daugavpilī

BRĪVIE OBJEKTI

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.12.2020, 10:56

 • Tips: Brīvie objekti
 • Objekts: Neapdzīvojamā(s) telpa(s)
 • Adrese: Stacijas ielā 45A, Daugavpilī
 • Kadastra Nr: 0500 001 6502
 • Iznomātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”
 • Cena: Eur/Mēn.
 • Pieteikties līdz: 30.12.2020
 • Objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni 65424443, 24662660
 • Lietošanas mērķis: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīcas ierīkošana)
 • Kontakti: Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments - 65404354, 65404348
 • Veids: Noma

 

IZNOMĀ:   ēkas Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 001 6502 001, otrajā stāvā:

 • neapdzīvojamās telpas Nr.93 daļa 4 m2 platībā;
 • neapdzīvojamā telpa Nr.101 9,8 m2 platībā;
 • neapdzīvojamā telpa Nr.102 1,6 m2 platībā;
 • neapdzīvojamā telpa Nr.103 0,9 m2 platībā;
 • neapdzīvojamā telpa Nr.104 5,5 m2 platībā;
 • neapdzīvojamā telpa Nr.105 7,5 m2 platībā;
 • neapdzīvojamā telpa Nr.106 16,2 m2 platībā;
 • neapdzīvojamās telpas Nr.107 daļa 15,8 m2 platībā.

Neapdzīvojamās telpas tiek piedāvātas nomā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (kafejnīcas ierīkošana) un ir aprīkotas ar virtuves iekārtām.

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav.

Iznomājamais zemes gabals: no pašvaldībai piederošā zemes gabala 14762 mplatībā domājamās daļas, kas attiecās uz telpām.                                  

Neapdzīvojamo telpu nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar LR MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. Papildus neapdzīvojamo telpu nomas maksai jāmaksā komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu.

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz ēku, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR