Šobrīd Daugavpilī

Kontakti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.03.2022, 10:52

Darba laiks:
pirmdiena: 8:00 - 18:00
otrdiena: 8:00 - 17:00
trešdiena: 8:00 - 17:00
ceturtdiena: 8:00 - 17:00
piektdiena: 8:00 - 16:00

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00

Faktiskā adrese: Kandavas iela 17A

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" vadītāja p.i.:
Aivis Romanovskis: t.29869342, e-pasts: aivis.romanovskis@daugavpils.edu.lv

Apmeklētāju pieņemšana: Otrdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" vadītāja vietnieks:
Imants Lagodskis: 26738582, e-pasts: imants.lagodskis@daugavpils.lv 

Sporta nodaļas vadītāja:
Inese Kaļiņina: 28371887, e-pasts: inese.kalinina@daugavpils.lv

Lietvede:

24662660, 65424443, e-pasts: sport@daugavpils.lv 

Sporta pārvaldes rekvizīti:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”
Reģ.Nr. 90011647754
Adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401
Valsts kase
Konta Nr.: LV08TREL981467700201B
SWIFT kods: TRELLV22

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” rekvizīti (maksas pakalpojumiem):
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”
Reģ.Nr. 90011647754
Adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401
Banka: AS “Citadele”
Konta Nr.: LV82 PARX 0000 8500 68881
SWIFT kods: PARXLV22