Šobrīd Daugavpilī

Kontakti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.07.2021, 15:04

Darba laiks:
pirmdiena: 8:00 - 18:00
otrdiena: 8:00 - 17:00
trešdiena: 8:00 - 17:00
ceturtdiena: 8:00 - 17:00
piektdiena: 8:00 - 16:00

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" vadītāja p.i.:
Imants Lagodskis: 26738582, e-pasts: imants.lagodskis@daugavpils.lv 

Apmeklētāju pieņemšana: Otrdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" vadītāja vietnieks:
Imants Lagodskis: 26738582, e-pasts: imants.lagodskis@daugavpils.lv 

Galvenā sporta pasākumu organizatora p.i.:
Jevgenijs Simonovs: 29688806, e-pasts: jevgenijs.simonovs@daugavpils.lv 

Lietvede:
24662660, 65424443, e-pasts: sport@daugavpils.lv 

Sporta pārvaldes rekvizīti:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”
Reģ.Nr. 90011647754
Adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401
Valsts kase
Konta Nr.: LV08TREL981467700201B
SWIFT kods: TRELLV22

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” rekvizīti (maksas pakalpojumiem):
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”
Reģ.Nr. 90011647754
Adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401
Banka: AS “Citadele”
Konta Nr.: LV82 PARX 0000 8500 68881
SWIFT kods: PARXLV22