Šobrīd Daugavpilī

Dokumenti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.04.2024, 14:33

 

DAUGAVPILS PPI "JAUNATNES LIETU UN SPORTA PĀRVALDE" NOLIKUMS

NOLIKUMS

GROZĪJUMI NOLIKUMĀ (26.10.2023.)

PAR DALĪBAS MAKSU DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "JAUNATNES LIETU UN SPORTA PĀRVALDE" ORGANIZĒTAJOS SPORTA PASĀKUMOS LĒMUMS NR.415

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SPORTA SACENSĪBĀM 

NOTEIKUMI NR.5 (PDF)

NOTEIKUMI NR.5 (WORD)

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SPORTA ORGANIZĀCIJĀM

NOTEIKUMI NR.6 (PDF)

NOTEIKUMI NR.6 (WORD)

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶĪRTS FINANSĒJUMS DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS SPORTISTIEM DALĪBAI SACENSĪBĀS

NOTEIKUMI NR.2 (PDF)

NOTEIKUMI NR.2 (WORD)

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS NO PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS "AUGSTĀKO SASNIEGUMU UN JAUNO PERSPEKTĪVO SPORTISTU ATBALSTS"

NOTEIKUMI NR.7 (PDF)

NOTEIKUMI NR.7 (WORD)

KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEŠĶIR NAUDAS BALVAS PAR IZCILIEM SASNIEGUMIEM SPORTĀ

NOTEIKUMI PAR IZCILIEM SASNIEGUMIEM SPORTĀ

KĀRTĪBA, KĀDĀ DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA ORGANIZĒ JAUNIEŠU IESAISTI BRĪVPRĀTĪGAJĀ DARBĀ

LĒMUMS NR.728

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS JAUNATNES POLITIKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2023.-2026.GADAM

LĒMUMS NR.734

DAUGAVPILS JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀS KOMISIJAS NOLIKUMS

LĒMUMS NR.730

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „JAUNATNES LIETU UN SPORTA PĀRVALDE” BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

NOTEIKUMI