Šobrīd Daugavpilī

Dokumenti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.05.2021, 13:31

 

DAUGAVPILS PPI "SPORTA PĀRVALDE" NOLIKUMS NOLIKUMS
 DAUGAVPILS PPI "SPORTA PĀRVALDE" MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SPORTA ORGANIZĀCIJĀM

NOTEIKUMI NR.3

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SPORTA SACENSĪBĀM 

NOTEIKUMI NR.5

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS NO PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS "AUGSTĀKO SASNIEGUMU UN JAUNO PERSPEKTĪVO SPORTISTU ATBALSTS"

AUGSTĀKO SASNIEGUMU SPORTISTU ATBALSTS

KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEŠĶIR NAUDAS BALVAS PAR IZCILIEM SASNIEGUMIEM SPORTĀ

PAR IZCILIEM SASNIEGUMIEM SPORTĀ 
NOTEIKUMI PAR ATBALSTU DALĪBAI SACENSĪBĀS

ATBALSTS DALĪBAI SACENSĪBĀS