Šobrīd Daugavpilī

LV-RU-002 "Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā" (Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.09.2021, 19:33

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas tīmekļa vietne: https://latruscbc.eu/ 

 

Projekta pieteicējs:

Daugavpils pilsētas dome

Projekta partneri:

Pleskavas pilsētas administrācija (Krievijas Federācija)

Cesvaines novada dome (Latvijas Republika)

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (Latvijas Republika)

Projekta nosaukums angļu valodā, akronīms, numurs:

Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia, LV-RU HERITAGE, Nr. LV-RU-002

Projekta ilgums:

24 mēneši pēc subsīdiju līguma parakstīšanas

Projekta mērķis:

Veicināt kultūras mantojuma tūrismu programmas teritorijā, restaurējot objektus un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 3 466 666,67 EUR, t.sk.

Daugavpils daļa: 1 894 916 EUR, no kuriem

1 246 400 EUR – Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzekļi (90%)

69 244 EUR – Valsts budžeta finansējums (5%)

69 245 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (5%)

510 027 EUR – pašvaldības finansējums investīciju objekta pilnīgai pabeigšanai

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera pagraba Nikolaja ielā 1 restaurācija un pielāgošana M. Rotko mākslas centra izstāžu sektora funkcijām (“P. Martinsona galerija”); pieguļošās teritorijas labiekārtošana, izveidojot rekreācijas, amatnieku tirdzniecības zonas un bērnu rotaļlaukumu
 • Daugavpils cietokšņa celtniecības materiālu pētniecība Krievijas Valsts kara jūras flotes arhīvā Sanktpēterburgā
 • Tūrisma brošūras publikācija par Daugavpils cietoksni
 • Amatnieku pārvietojamo kiosku (ratu) izgatavošana

Projekta rezultāti:

 • 4 institūcijas saņēma Programmas atbalstu
 • 3 kultūrvēsturiskā mantojuma objekti uzlaboti
 • 1 jauns pārrobežu tūrisma marštruts izveidots
 • Uz 19350 vairāk tūristu apmeklēja pārrobežu reģionu

Projekta īstenošanas vieta:

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera pagrabs (Daugavpils, Latvija), Cesvaines pils (Cesvaines novads, Latvija), Bekleševa muižkungu māja (Pleskava, Krievija)

 

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera pagraba restaurācijas un pieguļošās infrastruktūras būvdarbi:

   

  

Projektā tapušie tūrisma un mārketinga materiāli:

Pleskava. Tūrisma ceļvedis (angļu valodā)

 

Kontakti:

Projekta vadītājs Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 04222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

  

PRESES RELĪZES:

 1. JUBILEJAS FESTIVĀLA «DINABURGA 1812» SPOŽUMS UN PRIEKS
 2. UZSĀKTA PULVERA NOLIKTAVAS RESTAURĀCIJA DAUGAVPILS CIETOKSNĪ
 3. DAUGAVPILS CIETOKSNĪ TURPINĀS BŪVNIECĪBAS UN RESTAURĀCIJAS DARBI
 4. «MARTINSONA MĀJAS» IZVEIDE - NESTANDARTA RISINĀJUMI UN SAGATAVOTĀ EKSPOZĪCIJA