Šobrīd Daugavpilī

ENI-LLB-1-021 "Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai / Cross-border Loyalty Program for Stimulating Culture and Tourism"

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.10.2020, 11:56

Projekta nosaukums un numurs

“Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšana” / “Cross-border Loyalty Program for Stimulating Culture and Tourism”. Akronīms: Loyal To Culture. Projekta Nr. ENI-LLB-1-021

Finansēšanas avots

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam

Projekta pieteicējs (vadošais partneris)

Daugavpils pilsētas dome

Projekta partneri

Polockas rajona Izpildkomitejas Sporta un tūrisma nodaļa (Baltkrievija)

Paņevežas pilsētas mākslas galerija (Lietuva)

Vitebskas rajona Izpildkomitejas Ideoloģiskā darba, kultūras un jaunatnes lietu nodaļa (Baltkrievija)

Projekta mērķis

Uzlabot un attīstīt kultūras mantojuma objektus un tradicionālas iemaņas, lai palielinātu apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā.

Projekta galvenās aktivitātes

  • Pārrobežu kultūras un tūrisma iestāžu lojalitātes programmas izveide un popularizēšana augsti prioritārajos tirgos
  • Daugavpils cietokšņa 7. bastiona kazemātu restaurācija un pielāgošana Daugavpils M. Rotko mākslas centra keramikas atvērto fondu funkcijām
  • Lielā mēroga starptautisko pasākumu rīkošana: vēstures rekonstrukcijas festivāli, amatniecības festivāli, keramikas simpoziji

Projekta īstenošanas periods

24 mēneši: 2020. gada 1. septembris – 2022. gada 31. augusts

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

Projekta kopējās izmaksas: 1 017 712 EUR, no kuriem Eiropas Savienības atbalsts ir 90% jeb 915 941 EUR

Daugavpils pilsētas daļa: 567 149 EUR, Eiropas Savienības atbalsts 90% jeb 510 434 EUR.

 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas uzskatus.

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tīmekļa vietne: www.eni-cbc.eu/llb

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu