Šobrīd Daugavpilī

LLI-326 “Cross-border Increase in Regional Cultural Heritage Tourism / Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.12.2021, 13:06

Projekta nosaukums, numurs un saīsinātais nosaukums

Cross-border Increase in Regional Cultural Heritage Tourism (Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana), Nr. LLI – 326, CIRCUIT

 

Projekta partneri 

 • Daugavpils pilsētas dome (vadošais partneris)
 • Kauņas pilsētas pašvaldības administrācija

 

Projekta mērķis 

Palielināt apmeklētāju un pavadīto nakšu skaitu Programmas reģionā, uzlabojot un popularizējot kultūras mantojuma objektus

 

Aktivitātes (Darba bloki)

 

 1. Projekta vadība
 • Tiks izveidota projekta vadības sistēma, nodibinot projekta Uzraudzības komiteju un Projekta vadības grupu.
 • Tiks regulāri rīkotas Projekta vadības grupas sanāksmes Daugavpilī un Kauņā.

 

 1. Projekta īstenošana
 • Jau ir iegādāta radio vadāmā pļaujmašīna Daugavpils cietokšņa teritorijas uzturēšanai.
 • Ir rīkota Eiropas Padomes Ainavu balvas noslēdzošā apbalvošanas ceremonija, kura notika 2018. gada 19.-21. jūnijā. Daugavpils pilsētas pašvaldība saņēma augstāko Ainavu balvu par Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projektu.
 • Tiks izstrādāts pārrobežu tūrisma maršruts. Tas tiks popularizēts, izvietojot reklāmu sabiedriskajā transportā Latvijā un Lietuvā, publicējot tūrisma brošūras un kartes, izvietojot norādes gar maršrutu, izveidojot mobilo aplikāciju un īstenojot citas aktivitātes.
 • Tiks uzstādītas ceļa zīmes Daugavpilī ar norādi uz Daugavpils cietoksni un M. Rotko mākslas centru.
 • Pēc pieminekļu atjaunošanas tiks rīkotas žurnālistu abpusējās vizītes.

 

 1. Investīcijas
 • Tika restaurēts Kauņas cietokšņa 6. forta ieejas mezgls

  

 • Tiek restaurēts un labiekārtots Daugavpils cietokšņa 7. bastiona valnis

 

 1. Komunikācija

 

Projekta īstenošanas periods

45 mēneši: 2018. gada aprīlis – 2021. gada decembris

 

Projekta budžets: 705 856,00 EUR

Daugavpils pilsētas domes projekta budžets: 367 715,70 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 312 558,34 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 18 385,79 EUR

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums: 36 771,57 EUR

 

Kontakti:

Projekta vadītājs Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 04222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Informācija par projektu angļu valodā programmas tīmekļa vietnē: https://latlit.eu/lli-326-cross-border-increase-in-regional-cultural-heritage-tourism-circuit/

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

  

PRESES RELĪZES:

 1. ŠODIEN DAUGAVPILĪ SĀKAS EIROPAS PADOMES AINAVU KONVENCIJAS IEVIEŠANAS FORUMS 

 2. DAUGAVPILS CIETOKSNIS SAŅĒMA AUGSTU NOVĒRTĒJUMU NO EIROPAS PADOMES

 3. TIEK IZSTRĀDĀTS PĀRROBEŽU TŪRISMA MARŠRUTS NO DAUGAVPILS LĪDZ KAUŅAI

 4. DAUGAVPILI REKLAMĒJA LATVIJAS STARPPILSĒTU AUTOBUSOS

 5. UZSTĀDĪTAS CEĻA NORĀDĪJUMA ZĪMES, KURAS VED UZ DAUGAVPILS CIETOKSNI

 6. DAUGAVPILS CIETOKŠŅA 7. BASTIONS ATGŪST SAVU VĒSTURISKO IZSKATU

 7. AR LIETUVAS DELEGĀCIJAS VIZĪTI TIEK NOSLĒGTS PĀRROBEŽU PROJEKTS

 

TŪRISMA MATERIĀLI 

Tūrisma maršruts "No Kauņas līdz Daugavpilij pa veco pasta traktu"

Tūrisma maršruta karte LV

Tūrisma maršruta karte LT

Tūrisma maršruta karte RU

Tūrisma maršruta karte DE

Tūrisma maršruta karte EN

Tūrisma maršruta brošūra LV

Tūrisma maršruta brošūra LT

Tūrisma maršruta brošūra EN

Tūrisma maršruta brošūra RU

Virtuālais maršruts Google Maps - LV

Virtuālais maršruts Google Maps - RU

Virtuālais maršruts Google Maps - EN

Virtuālais maršruts Google Maps - LT

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.