Šobrīd Daugavpilī

SAM 5.1.1. projekts Nr. 5.1.1.0/17/I/005 “Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā” I. kārta

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.01.2022, 16:30

Projekta mērķis ir izbūvēt aizsargdambi pilsētas labā krasta teritoriju pasargāšanai no Daugavas upes ūdeņiem, samazinot augstu plūdu risku un nodrošinot kvalitatīvu, drošu dzīves vidi un konkurētspējīgu saimniecisko darbību.

 Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • pamatojošās dokumentācijas izstrādāšana;
  • Daugavas pretplūdu aizsargdambja būvniecība.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 3 468 721,41, no tām Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 2 219 185,35.

Projekta realizācijas termiņš: 13.06.2018.-12.05.2022.

Izbūvēts aizsargdambis Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu rajonam ar kopējo garumu līdz 3 km.

Droša un kvalitatīva infrastruktūra – 4128 iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem.

Piecu piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu aizsargāšana, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks.

 

PRESES RELĪZES:

1. CFLA piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētai aizsargdambja būvniecībai -

2. Noslēgusies publiskā apspriešana par Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecību -

3. Iesniegts būvprojekts Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecībai _

4. Precizēs aizsargdambja būvniecības projektu _

5. Notiek darbs pie aizsargdambja būvniecības projekta precizēšanas _

6. Iesniegts precizētais aizsargdambja būvniecības projekts _

7. Akceptēts aizsargdambja būvprojekts _

8. Izsludināts būvdarbu konkurss aizsargdambja būvniecībai _

9. Izsludināts atkārtots būvdarbu konkurss aizsargdambja būvniecībai _

10. Noslēdzies būvdarbu konkurss aizsargdambja būvniecībai _

11. Noslēgts līgums par aizsargdambja būvniecību Daugavpilī  _

12. Ruģeļos norit aktīvi aizsargdambja būvniecības darbi _

13. Aizsargdambja būvniecības darbi turpinās ziemas sezonā _

14.Turpinās aizsargdambja izbūve Daugavas upes labajā krastā _

15.Daugavas upes labajā krastā turpinās aizsargdambja būvniecības darbi _

16.Turpinās aizsargdambja būvniecības darbi _

17.Aizsargdambja būvniecības darbi ziemā netiek veikti klimatisko apstākļu dēļ _

  

VIDEORUĢEĻOS TURPINĀS AIZSARGDAMBJA BŪVNIECĪBA - 19.04.2021.