Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.07.2020, 15:06

 

Projekta nosaukums un numurs

 “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta”, Nr. 8.1.3.0/17/I/006

 

Projekta īstenotājs 

Daugavpils pilsētas pašvaldība

 

Projekta mērķis 

modernizēt profesionālās izglītības kompetences centru Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību

 

Projekta rezultāti:

Prognozējamais audzēkņu skaits 2023.gadā: vidējā izglītības posmā –257 audzēkņi, t.sk. ne mazāk kā 117 audzēkņi uz 2018.gada 31.decembri, kas mācās vienotā skolas kompleksā, kuru veido mūsdienīgi aprīkotas, ergonomiskas un ar tehnoloģijām nodrošinātas telpas skolas vēsturiskajā teritorijā (starp Saules, Muzeja un Daugavas ielām)

 

Aktivitātes

1) ēkas Daugavpilī, Saules ielā 6/8 3.stāva iekārtošana; 
2) būvlaukuma sagatavošana, vidi degradējošo ēku (būvju) nojaukšana; 
3) jaunbūves – vidusskolas mācību un koplietošanas telpu bloka izveide; 
4) ēkas Daugavpilī, Saules ielā 2 pārbūve par telpām vizuālās mākslas apguvei un metodiskajam centram; 
5) dabaszinātņu kabineta iekārtošana un multimediju dizaina izglītības programmas aprīkojuma nodrošināšana; 
6) autoruzraudzība un būvuzraudzība; 
7) projekta publicitāte. 

 

Projekta īstenošanas periods

22 mēneši: 2018. gada jūnijs – 2020. gada marts

 

Projekta budžets: 4 928 792,58 EUR

  • ERAF finansējums — 1 993 240,00 EUR
  • valsts budžeta dotācija — 112 379,70 EUR
  • pašvaldības finansējums — 391 705,30 EUR
  • neattiecināmās izmaksas — 2 431 467,58 EUR

 

Kontakti:

Projekta vadītājs Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 04222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Preses ziņojumi:

  1. Parakstīta vienošanās par Saules skolas infrastruktūras modernizācijas projektu
  2. Spāru svētki „Saules skolā”: no degradētas teritorijas līdz Saules kvartālam 
  3. Saules skolā turpinās infrastruktūras modernizācijas būvdarbi
  4. Saules skolā atsākti būvdarbi pārbūvējamajā korpusā

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.