Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskas bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgam prasībām, SAM 8.1.2. projekts Nr.8.1.2.0/17/I/026

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.05.2021, 11:44

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas 5 izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

 • Ergonomiskas mācību vides izveide 5 izglītības iestāžu ēkās, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
 • Sporta infrastruktūras atjaunošana – 3 izglītības iestādes.            

Projekta ietvaros ieplānotu aktivitāšu apraksts:

DAUGAVPILS 3.VIDUSSKOLAS (RAIŅA IELĀ 30) – nodota ekspluatācijā 03.09.2018.

 • apkures sistēmas, ventilācijas, elektroinstalācijas atjaunošana;
 • tiks aprīkoti un veikts kosmētiskais remonts dabaszinātņu kabinetos un laboratorijās, informātikas kabinetā;
 • divos no dabaszinātņu kabinetiem tiks papildināts aprīkojums, izvietotas arī mūsdienīgas ergonomiskas mēbeles, kuras var regulēt atkarībā no skolēnu auguma;
 • programmatūras (ar licencēm) iegāde mācību procesa organizēšanai, kas tiks izmantota ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas mācību stundu laikā;
 • aktu zāles pārveidošana daudzfunkcionālā telpā, pielāgojot to mācību procesa nodrošināšanai. Tajā tiek plānots veikt kosmētisko remontu, iegādāties skaņu iekārtas komplektu un projektoru ar ekrānu;
 • inženiertīklus (ventilāciju, apkures sistēmu, ugunsdrošības sistēmu) atjaunošana, nepieciešamajā apjomā paredzēts veikt esošo tīklu nomaiņu bezvadu (WiFI) datortīklu ierīkošanai;
 • energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana mācību telpās, kuras tika aprīkotas projekta ietvaros. Pēc nepieciešamības tas tiks uzstādīts arī citās skolas telpās.

DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLA-LICEJS (TAUTAS IELĀ 59) – nodots ekspluatācijā 24.09.2018.

 • 3 dabaszinātņu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas) kabinetu 7.-12.klašu skolēniem pilnā modernizācija (remonts, IKT aprīkojuma un ergonomisko mēbeļu ierīkošana);
 • IKT aprīkojuma iegāde (interaktīvais ekrāns, datora komplekti ar programmatūru skolotājiem, datorklases vadības programma, stacionāri datori skolēniem fizikas kabinetā, klēpjdatori un portatīvo datoru uzglabāšanas un uzlādes ratiņi bioloģijas kabinetā, planšetdatori un planšetdatoru uzglabāšanas un uzlādes ratiņi ķīmijas kabinetā);
 • elektriskās strāvas avotu ierīkošana bioloģijas un fizikas kabinetos;
 • aktu zāles pārveidošana par daudzfunkcionālo telpu;
 • sporta telpu atjaunošana;
 • kāpņu telpu no 1.-4.stāvam un gaiteni, kas izvietots pie daudzfunkcionālā centra, kosmētiskais remonts;
 • ergonomiskā apgaismojuma (gaismekļi ar energoefektīviem LED gaismas elementiem) ierīkošana, žalūziju uzstādīšana.

DAUGAVPILS 16.VIDUSSKOLA (AVEŅU IELĀ 40) - nodota ekspluatācijā 06.02.2020.

 • kabinetu un laboratoriju atjaunošana;
 • sporta zāles atjaunošana;
 • baseinu tehnoloģisko iekārtu maiņa;
 • jaunu ergonomisko mēbeļu iegāde, mājturības kabinetu aprīkošana;
 • IKT bāzes atjaunošana: interaktīvu tāfeļu, interaktīvu ekrānu, portatīvu datoru, planšetdatoru, projektoru iegāde;
 • mācību telpu atjaunošana, aprīkošana ar rullo-kasešu žalūzijām;
 • LED gaismekļu nomaiņa mācību telpās, sporta zālē un gaiteņos;
 • tiks veikta daļēja ventilācijas, inženiertīklu un apkures sistēmas atjaunošana;
 • esošo tīklu nomaiņu bezvadu (WiFI) datortīklu ierīkošanai.

DAUGAVPILS 13.VIDUSSKOLA (VALKAS IELĀ 4A) – nodota ekspluatācijā 07.07.2020.

 • atjaunot un modernizēt 13 mācību kabinetus un aktu zāli, pārveidojot to daudzfunkcionālā telpa un pielāgojot to mācību procesa nodrošināšanai;
 • ergonomisko mācību mēbeļu iegāde;
 • konkrētajās mācību telpās tiks veikts arī kosmētisks remonts, aprīkot ar rullo-kasešu žalūzijām;
 • LED gaismekļu nomaiņa mācību telpās, DF telpā un gaiteņos;;
 • daļēja ventilācijas, inženiertīklu un apkures sistēmas atjaunošana mācību telpās, DF telpā un gaiteņos;
 • pēc nepieciešamības veikt esošo tīklu nomaiņu bezvadu (WiFI) datortīklu ierīkošanai.

DAUGAVPILS SASKAŅAS PAMATSKOLA (PARĀDES IELĀ 7)

 • mācību telpu, sporta zāles, administrācijas un virtuves/ēdamzāles telpu, kā arī aktu zāles un ģērbtuvju pārbūve;
 • sanitāro mezglu pārbūve un atjaunošana;
 • iekšējo inženiertīklu izbūve un pārbūve;
 • mūsdienīgā apgaismojuma ierīkošana;
 • vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks ierīkots pacēlējas un sanitārmezgls;
 • IKT aprīkojuma bāzes papildināšana, kā arī tiks papildināts aprīkojums jaunos dabaszinātņu kabinetos;
 • sākumskolas kabinetu aprīkošana ar ergonomiskiem skolēnu galdiem un krēsliem;
 • jaunu darbmācības un mājturības kabinetu izveide.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 6 268 269.95, no tām  Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 3 053 344.00.

Projekta realizācijas termiņš: 02.08.2018.-30.06.2021.

Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas 2023.gadā – 3430 pers.

 

Preses relīzes:

1. Piecas Daugavpils skolas tiks modernizētas ERAF projekta ietvaros

2. Noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu projekta īstenošanas ietvaros

3. Daugavpils skolās notiek būvdarbi projekta īstenošanas ietvaros

4. Notika divu Daugavpils skolu mācību telpu modernizācija

5. Notika divu Daugavpils skolu mācību telpu modernizācija

6. Noslēgti kārtēji līgumi projekta „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” īstenošanas ietvaros

7. Projekta īstenošanas ietvaros pilnībā pabeigti būvdarbi Daugavpils 16.vidusskolā

8. Pabeigti būvkonstrukciju noturības nodrošināšanas un blakus telpu atjaunošanas būvdarbi Daugavpils 13.vidusskolas ēkā

9. Pabeigti būvdarbi četrās izglītības iestādēs no piecām iesaistītām ES projektā

10. SAM 8.1.2. projekta „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” īstenošanas gaita

11. Beidzas būvdarbi pašvaldības ēkā Parādes ielā 7, SAM 8.1.2. projekta īstenošanas ietvaros

12. Tuvojas nobeigumam Daugavpils izglītības iestāžu modernizācijas projekts

Papildus publikācijas, saistītās ar projektu:

Remontdarbu veikšanai 13. vidusskolā nepieciešama papildus ekspertīze

Pašvaldība rūpīgi seko darbu gaitai skolas ēkā Parādes ielā 7

Izglītības iestādēs turpinās vērienīgi projekti