Šobrīd Daugavpilī

SAM 8.1.2. projekts Nr.8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskas bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgam prasībām”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.11.2020, 11:26

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas 5 izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide 5 izglītības iestāžu ēkās, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Sporta infrastruktūras atjaunošana.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 6 268 269.95, no tām  Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 2 795 506.00.

Projekta realizācijas termiņš: 02.08.2018.-31.12.2020.

Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas 2023.gadā – 3430 pers.

Izglītības iestāžu skaits, kurās veikti ieguldījumi sporta infrastruktūras sakārtošanai – 3 izglītības iestādes.

Preses relīzes:

Projekta ziņojums 1

Projekta ziņojums 2

Projekta ziņojums 3

Projekta ziņojums 4

Projekta ziņojums 5

Projekta ziņojums 6

Projekta ziņojums 7

Projekta ziņojums 8

Projekta ziņojums 9

Projekta ziņojums 10