Šobrīd Daugavpilī

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.8.1.2.0/17/I/020 “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.12.2020, 14:32

Projekta mērķis: Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras attīstība, kas sekmēs plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, atjaunojot ēkā inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums) un veicot telpu remontu
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde
  • Ergonomisku mācību mēbeļu iegāde
  • Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija
  • Reģionālā metodiskā centra telpu aprīkojums (attīstība)
  • Izglītības iestādes pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas: 3 228 636.00 EUR, no tām attiecināmās: 2 328 431.25 EUR. ERAF finansējums 63.20% - 1 471 656.00 EUR;

Projekta realizācijas termiņš: 07.06.2018.-30.11.2020.

 

 

 

PRESES RELĪZES:

PRESES RELĪZE NR.1 - Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

PRESES RELĪZE NR.2 - Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu

PRESES RELĪZE NR.3 - Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu

PRESES RELĪZE NR.4 - DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ĒKĀ TURPINĀS BŪVDARBI

PRESES RELĪZE NR.5 - PAR BŪVDARBIEM DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

PRESES RELĪZE NR.6 - BŪVNIECĪBAS DARBI DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ĒKĀ

PRESES RELĪZE NR.7 - DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA PIEŅEMTA EKSPLUATĀCIJĀ 

PRESES RELĪZE NR.8 - PABEIGTA DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SPORTA KOMPLEKSA MODERNIZĀCIJA

PRESES RELĪZE NR.9 - INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU RISINĀJUMU IEVIEŠANA DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

PRESES RELĪZE NR.10 - ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

PRESES RELĪZE NR.11 - ERGONOMISKĀS VIDES UZLABOŠANA DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

PRESES RELĪZE NR.12 - DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ NODROŠINĀTA ERGONOMISKA MĀCĪBU VIDE