Šobrīd Daugavpilī

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.8.1.2.0/17/I/020 “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.09.2020, 13:14

Projekta mērķis: Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras attīstība, kas sekmēs plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, atjaunojot ēkā inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums) un veicot telpu remontu
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde
  • Ergonomisku mācību mēbeļu iegāde
  • Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija
  • Reģionālā metodiskā centra telpu aprīkojums (attīstība)
  • Izglītības iestādes pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas: 3 228 636.00 EUR, no tām attiecināmās: 2 328 431.25 EUR. ERAF finansējums 63.20% - 1 471 656.00 EUR;

Projekta realizācijas termiņš: 07.06.2018.-30.11.2019.

PRESES RELĪZES:

Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu