Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija, ESF projekts Nr.8.1.2.0/17/I/020

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.02.2021, 21:41

Projekta mērķis: Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras attīstība, kas sekmēs plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, atjaunojot ēkā inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums) un veicot telpu remontu
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde
  • Ergonomisku mācību mēbeļu iegāde
  • Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija
  • Reģionālā metodiskā centra telpu aprīkojums (attīstība)
  • Izglītības iestādes pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas: 3 228 636.00 EUR, no tām attiecināmās: 2 328 431.25 EUR. ERAF finansējums 63.20% - 1 471 656.00 EUR;

Projekta realizācijas termiņš: 07.06.2018.-30.11.2020.

  

PRESES RELĪZES:

1. Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu - 14.06.2018.

2. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu - 04.09.2018.

3. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu - 17.10.2018.

4. DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ĒKĀ TURPINĀS BŪVDARBI - 14.11.2018.

5. PAR BŪVDARBIEM DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ - 05.03.2019.

6. BŪVNIECĪBAS DARBI DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ĒKĀ - 30.05.2019.

7. DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA PIEŅEMTA EKSPLUATĀCIJĀ - 26.08.2019.

8. PABEIGTA DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SPORTA KOMPLEKSA MODERNIZĀCIJA - 16.09.2019.

9. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU RISINĀJUMU IEVIEŠANA DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ - 05.11.2019.

10. ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ - 09.03.2020.

11. ERGONOMISKĀS VIDES UZLABOŠANA DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ - 23.09.2020.

12. DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ NODROŠINĀTA ERGONOMISKA MĀCĪBU VIDE - 30.11.2020.