Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai, SAM 3.3.1. projekts Nr.3.3.1.0/17/I/045

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.03.2021, 19:29

Projekta nosaukums un numurs: “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai”,  Nr.3.3.1.0/17/I/045

Projekta “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Daugavpils pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai Cietokšņa noliktavu zonas teritorijas ekonomiskajai specializācijai. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Būvniecības darbi Cietokšņa noliktavu zonas komersantu attīstībai: 
    1.1 Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā (ceļa pārbūve un pagarināšana no Odu ielas līdz Vaļņu ielai; ietves un veloceliņa, jauna ielas apgaismojuma izbūve; lietus kanalizācijas tīklu izbūve; ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve); 
    1.2. Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā (jauna seguma izbūve kravas un vieglajiem automobiļiem; jauna apgaismojuma izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve; ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve; krūmu un koku stādīšana, labiekārtošana);
  2. Būvuzraudzība;
  3. Autoruzraudzība;
  4. Būvprojektu, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde;
  5. Projekta vadības nodrošināšana;
  6. Publicitātes pasākumi.

Projekta kopējās izmaksas 1053364.94  EUR no tām:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 891295.35  EUR

- valsts budžeta dotācija 47186.22 EUR

- Daugavpils pašvaldības finansējums 110101.19  EUR.

Projekta īstenošanas periods

18 mēneši: 2018. gada 04. septembris – 2020. gada 03.marts

        

PRESES RELĪZES:

1. Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanu

2. Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošana - 07.12.2018.

3. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros - 08.03.2019.

4. Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” realizācijas gaitu  - 10.06.2019.

5. Daugavpilī atsāk jaunu autostāvvietu būvniecību - 11.04.2019.

6. Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” realizācijas gaitu - 09.09.2019.

7. Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 realizācijas gaitu - 28.01.2020.