Šobrīd Daugavpilī

SAM 3.3.1. projekts Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.01.2020, 12:08

Projekta “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Daugavpils pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai Cietokšņa noliktavu zonas teritorijas ekonomiskajai specializācijai. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Būvniecības darbi Cietokšņa noliktavu zonas komersantu attīstībai: 
    1.1 Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā (ceļa pārbūve un pagarināšana no Odu ielas līdz Vaļņu ielai; ietves un veloceliņa, jauna ielas apgaismojuma izbūve; lietus kanalizācijas tīklu izbūve; ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve); 
    1.2. Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā (jauna seguma izbūve kravas un vieglajiem automobiļiem; jauna apgaismojuma izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve; ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve; krūmu un koku stādīšana, labiekārtošana);
  2. Būvuzraudzība;
  3. Autoruzraudzība;
  4. Būvprojektu, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde;
  5. Projekta vadības nodrošināšana;
  6. Publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti: Izveidotas vismaz 85 jaunas darba vietas komersantos. Veiktas komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 90 000 EUR apmēra. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1 125 474,95 EUR.

Būvprojekta fragments:

            1.att. Ceļa šķērsprofils.

 

PRESES RELĪZES:

Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanu

Turpinās projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošana

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros _

Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” realizācijas gaitu _

Daugavpilī atsāk jaunu autostāvvietu būvniecību 

Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” realizācijas gaitu

Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 realizācijas gaitu