Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība, III kārta

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.02.2021, 21:47

Lai veicinātu Daugavpils pilsētas lielākās rūpnieciskās teritorijas - Ziemeļu rūpnieciskās zonas attīstību un nodrošinātu tajā labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, ir nepieciešams turpināt esošās infrastruktūras uzlabošanas darbus, kas sekmētu konkurētspējas palielināšanu un saimnieciskās darbības attīstību pilsētas teritorijā.

Projekta mērķis ir veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos un saimniecisko darbību Daugavpils pilsētas teritorijā, uzlabojot Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras pieejamību.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes:

  1. Publiskās infrastruktūras sakārtošana un inženierkomunikāciju ierīkošana (elektroapgādes tīklu pārbūve, apgaismojuma ierīkošana, lietus ūdens kanalizācijas pārbūve u.c.) Ziemeļu rūpnieciskajā zonā;
    2. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
    3. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem.

    Projekta rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 6.08 ha platībā, radītas 9 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 165 806 eiro apmērā.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 788 615.35 EUR, no tām:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 85% - 522 733.80 EUR;

Valsts budžeta dotācija 4.50% - 27 674.14 EUR;

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10.50% - 64 573.00 EUR;

Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 173 634.41 EUR.

 

Preses relīze

1 Turpinās Daugavpils pilsētas industriālo teritoriju revitalizācija - 16.09.2020.