Šobrīd Daugavpilī

Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana , ERAF projekts Nr. 5.6.2.0/20/I/018

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.07.2022, 12:42

 

Projekta nosaukums un numurs “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” , ERAF projekts Nr. 5.6.2.0/20/I/018.

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba vietu radīšanu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 150 504.99 EUR, no tiem: Eiropas Reģionāla fonda finansējums 85% - 2 488 375.88 EUR; Valsts budžeta dotācija 4.5% - 131 737.54 EUR; Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10.5% - 307 387.62 EUR.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes:

  1. Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī, t.sk. inženierkomunikāciju ierīkošana.
  2. Autoruzraudzība;
  3. Būvuzraudzība.

Projekta īstenošanas periods

18 mēneši: 2021. gada 01. jūnijs – 2022. gada 30.novembris

 

PRESES RELĪZES

1. Turpinās Daugavpils pilsētas industriālo teritoriju revitalizācija

2. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” īstenošanu

3. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 īstenošanu  

4. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 īstenošanu 

5. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” īstenošanu 

6. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 īstenošanu 

7. PAR ERAF PROJEKTA NR.5.6.2.0/20/I/018 “CIETOKŠŅA NOLIKTAVU ZONAS RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS REĢENERĀCIJAS VEICINĀŠANA UN PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA” ĪSTENOŠANU