Šobrīd Daugavpilī

SAM 4.2.2. projekts Nr. 4.2.2.0/17/I/055 „Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Malu ielā 7, Daugavpilī”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 17:03

Projekta mērķis ir Sekmēt Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ārējās fasādes nosiltināšana;
  • Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
  • Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;
  • Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 686 941.62, no tām  Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 762 948.57.

Projekta realizācijas termiņš: 10.01.2018.-09.11.2019.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 56.1 kWh/m2 gadā

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 84 088 kg CO2 gadā.

PRESES RELĪZES:

Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādē sākas būvdarbi _

Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādē turpinās būvdarbi _

Būvdarbi Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar laika grafiku _

Turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā _