Šobrīd Daugavpilī

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē Nr. EKII – 2/3

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.01.2019, 10:40

EKII projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē”

Projekta mērķis ir Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

-  ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, grīdas, grunts  un pagraba pārseguma siltināšana;

-  ventilācijas sistēmas atjaunošana uzstādot rekuperācijas iekārtu;

-  siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;

-  vakuuma saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai.

 Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 287 910.09, no tām  Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 852 941,51.

Projekta realizācijas termiņš: 04.10.2016.-03.10.2019.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš  apkurei pēc projekta realizācijas 23,08 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 114 639,42 kg CO2 gadā.

PRESES RELĪZES:

Noslēgts jauns līgumus par projekta īstenošanu _

Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” _

Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” gaitu _

Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” gaitu _