Šobrīd Daugavpilī

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA ĒKĀ - MIHOELSA IELĀ 4, DAUGAVPILĪ, NR. 4.2.2.0/17/I/062

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.02.2021, 20:31

Projekta mērķis – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkai - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, un tas atbilst darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumu prasībām.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, esoša jumta pārseguma siltināšana, pagrāba pārseguma siltināšana;
  • ventilācijas sistēmas atjaunošana uzstādot rekuperācijas iekārtu;
  • siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;
  • enerģiju taupošu LED gaismekļu uzstādīšana;
  • automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijas apgaismes ierīkošana;
  • vides pieejamības prasību nodrošināšana;

Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kā arī objekts tiks pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību.

Projekta īstenošanas ilgums 18.07.2018.-17.01.2021.

Projekta kopējās izmaksas: 1 045 667.74 EUR, tai skaitā:

Attiecināmās: 396 650.21 no tām:

- 337152.68 EUR – ERAF līdzekļi (85%);

- 17849.26 EUR – valsts budžeta dotācija (4.50%);

- 41648.27 EUR– pašvaldības līdzekļi (10.50%).

Neattiecināmās: 649 017.53 EUR izmaksas, kas nav saistītas ar energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem.

 

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 68.46 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 37 164 kg CO2 gadā

 

PRESES RELĪZES:

1. CFLA piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšanai  - 30.07.2018.

2. PAR PROJEKTA REALIZĀCIJAS GAITU DAUGAVPILS PILSĒTAS STROPU PAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA MIHOELSA IELĀ 4, DAUGAVPILĪ - 10.10.2018.

3. PAR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTU ĪSTENOŠANU - 03.01.2019.

4. PAR PROJEKTA 4.2.2.0/17/I/062 REALIZĀCIJAS GAITU - 04.04.2019.

5. PAR PROJEKTA 4.2.2.0/17/I/062 REALIZĀCIJAS GAITU - 08.07.2019.

6. Par projekta 4.2.2.0/17/I/062 realizācijas gaitu - 25.11.2019

7. NOSLĒGTS BŪVDARBU LĪGUMS DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA ĒKĀ - MIHOELSA IELĀ 4, DAUGAVPILĪ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI - 18.12.2019

8. PAR PROJEKTA “ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA ĒKĀ - MIHOELSA IELĀ 4, DAUGAVPILĪ” REALIZĀCIJAS GAITU - 23.03.2020

9. PAR PROJEKTA “ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA ĒKĀ - MIHOELSA IELĀ 4, DAUGAVPILĪ” REALIZĀCIJAS GAITU - 25.06.2020